Vad är ett egenvärde inom finans?

Inom finans är det inneboende värdet av en aktie det upplevda värdet av vad aktien faktiskt är värd. Detta värde kan skilja sig från det faktiska marknadspriset, som är en produkt av vad nuvarande investerare är villiga att betala. Genom att använda det inneboende värdet hoppas investerare kunna identifiera om en aktie är antingen övervärderad eller undervärderad och sedan reagera därefter. Metoder för att bestämma detta värde varierar mellan investerare, som kan välja att ta hänsyn till numeriska bevis eller följa kvalitativa faktorer för att räkna ut en akties faktiska värde.

Marknadspriset på en aktie vid varje given tidpunkt är förvisso relaterat till den övergripande hälsan för den aktien, men det kan också skevt av nuvarande marknadstrender. Om marknadspriset inte återspeglar vad en aktie faktiskt är värd inom en snar framtid eller på lång sikt, kan investerare ha en möjlighet att dra fördel. När det är korrekt uppskattat kan det inneboende värdet av en aktie vara mer relevant för den övergripande styrkan eller svagheten hos en aktie och är därför en viktig del av information för investeraren.

Eget värde blir så viktigt vid investeringar eftersom det tillåter investerare att identifiera ett fynd. Till exempel kan en aktie hamna i en svacka på grund av nuvarande omständigheter utanför dess kontroll, såsom en generell ekonomisk svacka eller en ny konkurrent på marknaden. Det fallande priset kanske inte är en indikation på vad aktien har gjort tidigare eller vad den kan uppnå. Om en investerare kan hitta det faktiska värdet av aktien gömt under det nuvarande låga priset, kommer han eller hon att få ett fynd genom att köpa aktien.

Det som gör det inneboende värdet något problematiskt är att det inte finns något säkert sätt att komma fram till en korrekt bestämning. Vissa investerare föredrar att titta på kvalitativa standarder som företagsledarskap, varumärke, affärsmodell och andra mer abstrakta styrkaindikatorer för att nå det faktiska värdet. Dessa metoder kan säkert vara effektiva om investeraren är tillräckligt kunnig, men eftersom de i huvudsak är bedömningssamtal är dessa metoder långt ifrån en exakt vetenskap.

Investerare kan också titta på faktiska numeriska summor för att beräkna det inneboende värdet, i hopp om att dessa konkreta bevis kommer att leda till en mer exakt bedömning av en akties värde. Dessa beräkningar, som varierar i formel beroende på investeraren, använder vanligtvis vinst per aktie totalt och kan faktiskt komma till ett numeriskt värde som sedan kan jämföras med aktiekursen. Denna metod kan också använda framtida vinst per aktie uppskattningar för att ge en tydligare långsiktig bild av en akties hälsa. Nackdelen är att vinst per aktie är en relativt värdelös statistik för unga aktier som ännu inte har positiv vinst.