Vad är ett dubbelfel?

Inom databehandling är ett dubbelfel en allvarlig typ av fel som uppstår när en central processorenhet (CPU) inte kan hantera en viss typ av systemhändelse som kräver processorns omedelbara uppmärksamhet. Dubbla fel kan orsaka datorkraschar och felmeddelanden, automatisk omstart av maskinen och förlust av osparade data. De orsakas ofta av problem i datorns hårdvara som en dålig minnesmodul eller överhettad CPU. Allmänna felsökningstekniker som att kontrollera hårdvara och hålla programvaran uppdaterad kan hjälpa till att förhindra dem.

Ett dubbelfel kan bara uppstå efter ett avbrott eller ett undantag, vilket är signaler som talar om för en dators CPU att stoppa alla pågående uppgifter för att hantera viktiga systemhändelser, såsom tillägg av ny hårdvara eller ett program som gör en ogiltig minnesbegäran . Avbrott och undantag är normala funktioner för moderna datorer och åstadkoms genom att köra en speciell typ av programvara som kallas avbrottshanterare eller undantagshanterare. CPU:n kommer att försöka köra ett av dessa mycket specialiserade program och sedan återuppta normal drift. När en hanterare stöter på ett fel eller inte kan rätta till det tillstånd som ledde till undantaget eller avbrottet har ett dubbelt fel skett.

Till skillnad från avbrott och undantag är ett dubbelfel ett allvarligt fel som inte förväntas vid normal drift. Systemet kommer att försöka köra en speciell dubbelfelhanterare, men i motsats till andra typer av hanterare samlar det bara in diagnostisk information och löser inte problemet. I många fall kommer osparat arbete att gå förlorat. Ett ”stoppfel”, mer ökänt känt som ”dödens blå skärm”, kan visas. Det är också möjligt att ett tredje fel uppstår när systemet försöker köra dubbelfelshanteraren, något som kallas trippelfel.

Vanliga orsaker till dubbla fel inkluderar fysiska problem i datorns minne, CPU eller grafikkort samt buggar i en drivrutin eller annan systemprogramvara. Det är sällsynt att applikationer på användarnivå utlöser ett sådant fel, även om vissa virus och andra typer av skadlig programvara kan göra det. Vanliga felsökningssteg som kan lösa ett dubbelfel inkluderar verifiering av minnesmoduler med hjälp av speciella programvaruverktyg, uppdatering av datorns grundläggande input output-system (BIOS) och att se till att all systemprogramvara är uppdaterad och fri från virus och spionprogram. Användare bör också se till att deras datorer får tillräcklig ventilation och är fria från damm eller annat skräp, eftersom överhettning av maskinens komponenter kan leda till dubbelfel.