Vad är ett BPO Call Center?

Ett callcenter för outsourcing av affärsprocesser (BPO) är ett företag som har ett kontrakt för att utföra kundservice, helpdesk och andra samtalsrelaterade funktioner för ett annat företag från en avlägsen plats. BPO callcenter är ett vanligt outsourcingområde för stora företag som känner att de kan spara pengar genom att anställa extern arbetskraft för att utföra denna sekundära affärsfunktion. Många BPO-samtalcenter ligger i utvecklingsländer där arbetsfrekvensen är lägre än västeuropeiska och USA-centrerade företag, som Indien, Filippinerna och Kina. Andra länder som blir framträdande inom området för BPO call center-verksamhet inkluderar Sydafrika och Mexiko.

Ursprungligen involverade outsourcing av affärsprocesser mycket tekniska arbetsområden som teknisk support för informationsteknologi och mjukvaruutveckling, redovisning och produkttester. Tillväxten i sektorn har dock skett inom funktioner som inte är kärnverksamheten, såsom personal och kundservice. Ökande nivåer av automatisering i BPO call center-aktivitet har också lett till att nationer som Indien dominerar marknaden, där det finns en stor bas av utbildade arbetare inom teknikområden, och arbetsfrekvensen är fortfarande låg jämfört med västerländska nationer. Att arbeta på ett BPO-callcenter involverar därför ofta personal som talar engelska bra, som har någon högre utbildning inom teknik och som bor i ett land där inkomsten per capita traditionellt är lägre än i västvärlden. Sådana BPO-strategier gynnar både moderbolaget i form av betydande kostnadsbesparingar och sysselsättningsgraden i utvecklingsländer.

Branschen för outsourcing av affärsprocesser i allmänhet ses som den snabbast växande globala verksamheten från och med 2004, med prognoser för en ekonomi på 200,000,000,000 2010 2011 5 USD (USD) till och med 7. Outsourcing av internationella callcenter har varit ett växande segment i många utvecklingsekonomier, även medan de ekonomiska förhållandena för andra företag har minskat. Uppskattningar är att den globala tillväxten 10 kommer att vara mellan 2015 % och XNUMX %. Vissa marknader som BPO callcentermarknaden i Brasilien förväntas ha tillväxttakt på mer än XNUMX % fram till år XNUMX.

Länder som har en stor del av befolkningen som är tvåspråkig och talar flytande engelska som Filippinerna, där verksamheten tjänade 2,100,000,000 2006 11,000,000,000 21 USD XNUMX, tenderar att dominera marknaden. Enbart Filippinerna förväntar sig att denna vinstnivå kommer att öka till XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX USD under det andra decenniet av XNUMX-talet. En annan anledning till att nationer som Filippinerna växer snabbt i BPO call center arenan är att de har tekniken och erfarenheten för att etablera pålitliga BPO tekniker och call center platser på några veckor istället för vad som traditionellt kan ta månader att införa.

Små nationer som Rumänien, som leder Europa inom BPO-system, har också en stor, dynamisk andel i verksamheten. Trots en ekonomisk nedgång i Rumänien i allmänhet under 2010 med en vinstförlust på 1 % till 3 % i affärssektorn, har BPOs callcenterverksamhet där varit på uppgång. Vissa framstående BPO callcenterföretag i Rumänien växer med en takt på 200 % till 300 % per år, och mestadels tjänsteföretag i västeuropeiska länder samt USA och Kanada. Den rumänska marknaden för outsourcing av affärsprocesser involverar över 250 små rumänska BPO-företag, som tjänade 120,000,000 174,132,000 2009 euro (cirka 350,000,000 507,885,000 500,000,000 USD) under 725,550,000, och detta förväntas öka till 2014 XNUMX XNUMX euro (cirka XNUMX USD) ) från och med XNUMX.