Vad är eterisk anisolja?

Eterisk anisolja härrör genom ångdestillation av växten pimpinella anisum. Denna växtolja produceras till stor del i Indien, Kina och Spanien, och den används i holistisk medicin för att bota ett antal sjukdomar, inklusive de i andnings- och matsmältningssystemet. Oljan används också i aromaterapi för dess lugnande effekter. Vissa biverkningar till följd av användningen av eterisk anisolja är kända, även om ingen betydande vetenskaplig forskning finns tillgänglig om dess upplevda fördelar.

Oljan används av aromaterapeuter av ett antal anledningar. I sådana applikationer tros det ha en euforisk, humörhöjande effekt. Dessutom kan det vara effektivt för att behandla ångest, depression, ilska och stress. Anis eterisk oljas lugnande egenskaper kan dessutom lindra sömnlöshet, även om små doser av oljan negativt kan verka stimulerande. Däremot är stora mängder kända för att ha en narkotisk effekt.

Eterisk olja av anis tros hjälpa till att lindra luftvägsbesvär som bronkit, kikhosta, astma och trängsel från förkylning eller influensa. Dess slemlösande effekt kan hjälpa till att befria andningsorganen från överflödig slem genom ångbehandling. Några droppar tillsatta i en bomullspinne kan placeras i en luftfuktare eller förångare, och patienten kan andas in de resulterande ångorna för att dra nytta av sådana fördelar. Denna metod att använda anisolja som ångbehandling tros också hämma illamående och kräkningar.

Vissa matsmältningsproblem kan åtgärdas genom användning av eterisk anisolja, inklusive flatulens, kramper, dyspepsi, förstoppning och allmän matsmältningsbesvär. Oljan tros fungera som ett kramplösande medel i matsmältningssystemet. Vid allmän dyspepsi och magbesvär hos barn rekommenderas att flera droppar av oljan placeras i ett badkar, eller att några droppar av oljan tillsätts i en fuktig, ren trasa och placeras på barnets mage.

De som lider av inälvsmaskar kan också finna lindring från eterisk anisolja, eftersom produkten tros kunna fungera som en vermifuge. Eftersom den är känd för att ha en insekticid kvalitet, används oljan även vid behandling av löss och skabb. Dess milt giftiga egenskaper ger den också en antiseptisk och antimikrobiell effekt. Anisolja kan hjälpa till att bekämpa smittsamma svampar, jäst och bakterier.

Det finns inga kliniska data från vetenskaplig forskning som backar upp de flesta av dessa hälsofördelar med den eteriska anisoljan, inklusive de som gäller dess andnings-, matsmältnings- och terapeutiska fördelar. Information om dess säkerhet under graviditeten skiljer sig åt mellan olika källor. Vissa hävdar att oljan bör undvikas under graviditeten, medan vissa hävdar att små doser kan vara fördelaktiga för amning. Dessutom rekommenderar några källor att oljan kan intas i mycket små mängder, medan andra rekommenderar att man helt undviker intag. Anis eterisk oljas mest framträdande kända bieffekt är hud- och ögonirritation.