Vad är en Wet Scrubber?

Våtskrubber är en klass av anordningar som används för att avlägsna olika typer av föroreningar från gasströmmarna i en ugn, rökkanal eller annan anordning. Tillverkningsanläggningar och anläggningar som bearbetar propan och andra typer av naturgas använder ofta dessa enheter. De flesta våtskrubberkonstruktioner hanterar denna process genom att använda en lösning som kallas skurvätska. Gasen förs genom vätskan på något sätt, med gasen som kommer ut från processen utan de föroreningar och föroreningar som fanns innan den gick genom skrubbern.

Beroende på utformningen av våtskrubbern kan denna process att rensa bort föroreningar från gasen hanteras på ett par olika sätt. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten är att spruta in rengöringslösningen i gasen. Lösningen drar till sig de tyngre föroreningarna, vilket gör att de frigörs från gasen och fäster vid vätskan. När gasen passerar genom strömmen lämnas föroreningarna kvar.

Ett annat tillvägagångssätt kräver en våtskrubberdesign som tvingar gasen genom en pool av skurvätska. Liksom i spraymetoden, samlas föroreningarna upp och binds av vätskan, medan gasen passerar genom poolens filtreringsverkan. Resultatet är gas som är fri från dammpartiklar och andra föroreningar som kan störa en effektiv användning av gasen.

I allmänhet innehåller våtgasskrubber några komponenter som finns med vilken design som helst. Den typiska skrubbern inkluderar kanalsystem och något slags fläktsystem som hjälper till att tvinga gasen genom kamrarna. Någon typ av pump finns också, samt en uppsamlingsplats för skurvätskan som har använts för att rena gasen. Pooldesignen kommer också att ha en mättnadskammare, medan båda grundkonstruktionerna kommer att ha någon typ av elimineringssystem som flyttar den förorenade vätskan bort från själva gasen.

Det finns flera fördelar förknippade med användningen av en våtskrubber. Enheterna kan hantera ett brett spektrum av temperaturer och fukthalter, vilket gör dem idealiska för användning i nästan vilken miljö som helst. Alla typer av föroreningar kan tas bort, förutsatt att enhetens konfiguration är korrekt. Detta inkluderar frätande gaser som blandas in med gasen som kräver sanering.

Även om det finns många fördelar med att använda våtskrubber, kräver enheterna underhåll för att fortsätta fungera effektivt. Korrosion är ett pågående problem på grund av mängden föroreningar som avlägsnas och den höga luftfuktigheten som ibland genereras i olika kammare i skrubbern. Men med rutinunderhåll och skötsel kan en våtskrubber användas upprepade gånger under ett antal år innan den måste bytas ut.