Vad är en WAP-webbläsare?

En WAP-webbläsare (Wireless Access Protocol) tillåter mobila enheter som äldre mobiltelefoner att komma åt kompatibelt webbinnehåll. Miniwebbläsaren kan använda flera internetprotokoll för att rendera webbsidor till vanlig text eller förenklade versioner av den ursprungliga webbsidan. För att en WAP-webbläsare ska vara effektiv skapar webbutvecklare vanligtvis separata WAP-webbsidor för mobila enheter. Annars utan WAP-optimering tar webbinnehåll vanligtvis längre tid att ladda och kanske inte renderas korrekt i äldre mobila enheter.

Under internets tidiga dagar hade mobila enheter begränsade systemresurser och skärmstorlek, vilket gjorde att ladda internetbaserat innehåll som e-post, snabbmeddelanden och nyhetsgrupper till en utmaning. När WAP-protokollet introducerades 1997 tillät protokollet mycket små enheter som mobiltelefoner och personliga digitala assistenter (PDA) att få tillgång till begränsat internetbaserat innehåll. Tidiga WAP-webbsidor skapades med hjälp av handheld device markup language (HDML) och trådlöst markup language (WML).

HDML och WML möjliggjorde optimering av enhetens dataöverföringshastigheter och liten skärmstorlek. WAP-webbläsare skapades ursprungligen för att rendera WAP-sidor med överföringshastigheter på 14.4 kilobyte per sekund (Kbps) eller mindre. Innan den ökade skärmstorleken och upplösningen som finns i dagens mobila enheter var tidiga mobiltelefoner och handdatorer begränsade till mycket små skärmar med upplösningar som mätte runt 150 x 150 pixlar. De flesta webbsidor har utformats för att visas i 640 x 480 pixlar och högre, vilket skapade problem för de flesta mobila enheter. Vid åtkomst till en kompatibel webbsida kunde WAP-webbläsaren enkelt rendera kompatibla webbsidor i enhetens ursprungliga upplösningsstorlek, vilket kringgår behovet av större skärmar och upplösningsstorlek.

Idag har WAP-webbläsaren utvecklats för att stödja ytterligare Internet-språk som kompakt hypertext markup language (CHTML) och extensible hypertext markup language (XHTML). Stödet för ytterligare internetspråk har gjort det möjligt för nyare mobila enheter med WAP-webbläsare att återge populära XHTML-mediaelement. Faktorer av äldre form som små skärmade mobilenheter använder fortfarande WAP-webbläsaren för att rendera webbsidor. Nyare handhållna mobila enheter med pekskärm kan fortfarande stödja WAP-baserad webbsida. Ändå blir dagens mobila enheter allt kraftfullare och klarar av att visa webbsidor i sin helhet.

Vissa kanske hävdar att dagens fullanvända mobila webbläsare eliminerar behovet av WAP-sidor och webbläsare. Medan dagens mobila teknik gör det möjligt att rendera webbsidor i sin helhet, kan WAP-teknik fortfarande vara användbar, och särskilt för de som fortfarande har äldre och mindre avancerade mobila enheter. Med tanke på att WAP-tekniken minskar webbinnehållet till ett minimum, kan användningen av en WAP-webbläsare dramatiskt öka webbsidans laddningstid och minska serverbelastningen.