Vad är en vertikal svarv?

En svarv används för att forma en roterande bit av råmetall, trä eller komposit till en exakt konfiguration med hjälp av rörliga skärverktyg eller bitar inställda på olika djup. Processen, känd som svarvning, eller bearbetning, utförs oftast med en horisontell svarv. Ofta kräver dock utrymmes- eller materialbegränsningar, ibland även personliga preferenser, användningen av en vertikal svarv.

I grund och botten en horisontell svarv vänd på änden, en vertikal svarv, även kallad ett borrverktyg, är sammansatt av i princip samma delar som en horisontell svarv. Som antydt utförs funktionerna hos vertikala svarvar upp och ner, snarare än sida till sida, som är fallet med horisontella svarvar. Denna vertikala inriktning gör att korta, tunga, skrymmande material kan bearbetas mer effektivt än med en horisontell svarv.

Alla svarvar, vertikala eller horisontella, består av samma grunddelar. Headstocken omsluter spindeln och chucken, de delar som faktiskt vänder materialet. Sängen fångar upp spånen och fungerar även som en stag för den horisontella svarven. Matarskruven och ledarskruven, monterade på svarvvagnen, justerar hastigheten och sträckan som skärarna tillryggalägger längs med stocken. Tvärsliden och det sammansatta stödet placerar verktygslådan, som i sin tur monterar bitarna.

Bakposten, i motsatta änden av svarvspindeln, griper ihop stocken och stänger den, vilket eliminerar vingling och vibrationer. Huvudstocken och bakstolpen kan vara i den övre eller nedre änden av en vertikal svarv, eller till höger eller vänster ände av en horisontell svarv. Oavsett vilket, är huvudstocken ena änden av svarven, ändstocken, den andra.

Vertikala svarvar kan vara vertikala revolversvarvar (VTL), där ett revolver rymmer olika verktygslådor, vilket tillåter lite slöseri med tid att återställa bitar under bearbetningsprocessen. Det finns också vertikala svarvar med datornumerisk styrning (CNC) där hela bearbetningsprocessen är datorstyrd.

Toppen av svarvpyramiden är CNC vertikala revolversvarvmaskiner, som oftast används för att förvandla rostfritt stål till precisionsdelar för motorer, turbiner, transmissioner etc. Dessa maskiner, även om de är dyra i inköp och drift, är perfekta för uppgiften, sparar utrymme, samt överbelastade utrustning. En CNC VTL kan också användas på legeringar för att effektivt vrida precisionslager och kugghjul.
En vertikal svarvburk som används på grovt trä i en hemverkstad, främst för sin platsbesparande egenskap. Många hemamatörer känner sig helt enkelt mer bekväma med att vända trä upp och ner, snarare än sida till sida. Sammantaget är den vertikala svarven ett mycket kapabelt och mångsidigt verktyg.