Vad är en Steam Hammer?

En ånghammare är en mycket stor industriell maskin som används för att smida metaller som järn eller stål. Traditionellt förlitade sig smeder på manuell smidesteknik med städ och hammare. Ånghammaren gör det möjligt för arbetare att smida metall mycket snabbare och med mycket högre kraft. Denna maskin spelade en viktig roll i världsindustrin från och med den industriella revolutionen, och många tillverkare och metallarbetare förlitar sig på dessa maskiner än i dag.

Uppkallad efter den brittiske affärsmannen James Nasmyth, kallas denna maskin ofta för Nasmyth steam hammer, eller Nasmyth hammer. Den introducerades först under 1830-talet, och många historiker är oense om den verkliga uppfinnaren av denna enhet. De första ånghamrarna användes vanligtvis för att smida metall för att skapa skrov för fartyg på europeiska varv.

Denna enhet består av en vertikal järn- eller stålcylinder som stöds av en tung metallram. En solid metallkolv passar in i cylindern. För att manövrera ånghammaren sprutar användarna in het ånga i cylindern ovanför eller under kolven. Genom att tillföra ånga till cylindern under kolven, kunde arbetare tvinga kolven att stiga. Genom att ta bort denna heta ånga, eller genom att lägga till ytterligare het ånga till cylindern ovanför kolven, kunde arbetare skicka kolven till en snabb nedstigning.

Järnarbetare placerar stål- eller metallföremål i området under kolven. Med varje fall av metallkolven utsätts metallen för höga kraftnivåer. Detta hjälper till att snabbt och effektivt smida metallen till önskad form, struktur och styrka.

Genom att variera mängden och temperaturen på ångan kan användarna justera hastigheten och kraften på hastighetshammaren. Jämfört med traditionella handsmidningstekniker kan denna maskin utsätta metallen för ett högt tryck. Detta gör det möjligt att smida stål snabbare och effektivare än vad som är möjligt med ett städ. Det ökar också styrkan och kvaliteten på metallen efter att processen är klar.

Idag har den grundläggande ånghammaren modifierats för att dra fördel av mer avancerad teknik. Istället för att lita på ångtryck använder moderna hammare hydrauliska eller pneumatiska system för att lyfta och sänka kolven. Dessa teknologier möjliggör större kontroll och precision under metallsmidning. De ökar också hastigheten och minskar svårigheten i arbetet. Slutligen kan pneumatiska och hydrauliska system programmeras med hjälp av speciella mjukvarusystem för att smida metall till exakta specifikationer.