Vad är en Spud Bar?

Spud bars är enkla barer som används i många vanliga manuella uppgifter. I design är detta verktyg vanligtvis långt, rakt och består av en tung metall som inte går sönder eller böjs vid normal användning. Den kan användas för en mängd olika ändamål, vilket gör den till ett både förenklat och mångsidigt verktyg.
I de flesta fall kommer spudstången att vara mellan fem och sex fot lång. Verktygets vikt är vanligtvis runt tolv till femton pund. Detta gör det tillräckligt tungt för att utnyttja mekaniska fördelar under utförandet av uppgifter, eftersom det gör att kraften som utövas kan förstoras och appliceras på det aktuella jobbet.

Ibland kallad kofot, används spudstången oftast som en anordning för att bryta upp någon typ av härdad yta. Som sådan kan den användas för att bryta igenom lera eller hård mark i syfte att bereda vägen för en plog eller spade. Den kan också användas för att få bort stenar eller andra inbäddade föremål från hård mark. Under vintermånaderna använder isfiskare ibland en spudbar för att skapa ett starthål i isytan på en flod eller sjö. Starthålet kan utökas på andra sätt och tillåta fiskarna att dingla linor i det underliggande vattnet och njuta av fiskesporten.

Variationer av spudstången kan också användas i enkla konstruktionsuppgifter. En med platt stämjärn i ena änden kan vara idealisk för att hjälpa till att ta bort gamla bältros och tjärpapper som förberedelse för byte av ett tak. Detta verktyg är också användbart för att ta bort delar av sidosektioner från en yttervägg, eller för att utnyttja betongplattor för förflyttning till en annan plats. Det kallas ibland en pilothålsgrävare, eftersom den kan användas för att starta hålen för staketstolpar, vilket gör arbetet med stolphålsgrävare mycket lättare.

En av fördelarna med spud-stången är att verktyget kan utföra många av de uppgifter som normalt är förknippade med en hacka, men kräver mycket mindre utrymme för användning. Eftersom det inte är nödvändigt att svänga stången innan man kommer i kontakt med den avsedda ytan, är det möjligt att använda verktyget i relativt trånga områden.