Vad är en spärrbräda?

En spärrbräda är en fysisk enhet som används för att begränsa åtkomsten till ett område. Den kan användas i stället för eller som komplement till skydd, däckspiklister eller andra enheter. Barriärbrädor kan användas för både tillfälliga och permanenta applikationer, och olika typer används för att kontrollera tillträde eller fotgängare, bilar eller andra fordon. Vanligtvis liknar en barriärbräda mer ett staket än de betongblocksbarrikader som används vid vägbyggen. I olika regioner är dessa brädor också kända som rådsbarrikader, arbetsbarrikader eller säkerhetsbarrikader.

Materialet och designen av en barriärskiva måste anpassas till behoven för varje applikation. Många av dem är gjorda av kraftig plast, även om metallbarrikader kan användas för långtids- eller fordonstillämpningar. Vissa består helt enkelt av tillfälliga ramar och brädor av trävirke, medan andra är förtillverkade. Spärrbrädor kan kombineras med trafikkoner för att göra dem mer synliga eller för att mer effektivt omdirigera trafiken. De är ofta utrustade med vikter eller sandsäckar för att hålla dem på plats och förhindra att de ramlar omkull på grund av väder eller vandalism.

En barriärbräda är mest effektiv när den lätt kan identifieras genom sin färg eller skyltning. Gula och svarta ränder eller röd- och vitrandiga mönster kan lätt identifieras i många delar av världen som en signal om att åtkomst inte är tillåten. Andra kan vara utrustade med skyltar, såsom grafiska eller stavade ”Do Not Enter”-skyltar. Barriärbrädorna kan vara målade, fodrade med reflekterande material eller väl upplysta för att säkerställa att de är lätta för fotgängare eller förare att se.

Barriärbrädor används i permanenta miljöer runt officiella regeringsbyggnader. I dessa applikationer åtföljs de ofta av en säkerhetsvakt, som begränsar tillträdet för dem som inte ger efter för spärrbrädan. Dessa tavlor hindrar människor från att ta sig in i områden med begränsat tillstånd, till exempel de som är avsedda för tjänstemän som arbetar i byggnaden, och gör det lättare för väktare att hålla platsen säker.

Dessa barrikader används också i tillfälliga tillämpningar, som att omdirigera trafik runt byggnation eller en nödplats. Polisen kan till exempel placera en spärrbräda vid påfarter till en motorväg som har stängts av på grund av extremt väder eller ett lerskred. Dessa tavlor fungerar också som effektiva verktyg för att omdirigera trafik eller människor under en speciell händelse, till exempel en parad eller gatumässa. En skötare kan placeras nära barrikaden för att hjälpa till att ange en säker väg runt evenemanget och för att säkerställa att fotgängare eller fordon inte försöker ta sig in i ett osäkert område.