Vad är en självuppfyllande profetia? (med bild)

Den självuppfyllande profetian är ett uttalande som förändrar handlingar och därför går i uppfyllelse. Till exempel kan en person som säger ”jag kommer förmodligen att ha en usel dag” ändra sina handlingar så att en sådan förutsägelse uppfylls av hans handlingar. Detta kan vara en omedveten gest. En person som kan förespråka en självuppfyllande profetia på ett positivt sätt ”Jag kommer att ha en fantastisk dag”, kan agera på ett sätt som faktiskt kommer att göra denna förutsägelse sann.

Den självuppfyllande profetian går faktiskt före sitt namn. Tidiga exempel på termen är de grekiska myterna kring Oidipus. Oidipus uppfyller oraklets profetia att han kommer att döda sin far och gifta sig med sin mor, genom att sträva efter att undvika profetian. Detta kan kallas en självuppfyllande profetia eftersom det är Oidipus handlingar som gör profetian sann.

Robert Merton, en sociolog från 20-talet, myntade faktiskt begreppet. I hans definition, i boken Social Theory and Social Structure publicerad 1949, är profetian eller förutsägelsen falsk men blir sann av en persons handlingar. I modern mening har profetian varken falskt eller sant värde, utan är bara en möjlighet som görs till sannolikhet av en persons omedvetna eller medvetna handlingar.

Exempel på den moderna självuppfyllande profetian finns i överflöd i litteraturen. Till exempel kretsar Harry Potter-seriens final nu kring att Lord Voldemort hör en delversion av en profetia som han sedan gjorde sann genom att attackera Harry. I attacken, som misslyckades, överförde Voldemort några av sina krafter till Harry, vilket gjorde de två lika, med lika resultat när de möter varandra och kämpar till döden.

Medan det moderna konceptet återspeglar det förflutna, skulle de flesta hålla med om att den normala användningen av termen översätts till attityder om kommande händelser. Medan ens attityd inte nödvändigtvis kan påverka de större sakerna, som en orkan eller möjligheten av en jordbävning, kan ens attityd påverka de mindre sakerna, som hur vi förhåller oss till andra människor och deras svar på oss.

Dessutom tenderar tolkningar av saker som ”bra” och ”dåliga” att vägas av ens förväntningar. Personen, som till exempel kommer att ha en dålig dag, kan missa bussen för att han gnäller över de onda varslen för dagen. Han kan verka negativ eller deprimerad på jobbet, vilket kan underblåsa otäcka svar från arbetskamrater. När dagen blir värre kan personen sedan återvända hem för att slåss med barn, en olagad middag eller ett slagsmål med en make. Allt kommer att tolkas i ett negativt ljus.
Omvänt kan den som ska ha en bra dag missa bussen, men sedan få skjuts av en vän, där ett nyttigt samtal äger rum. Även om en medarbetare verkar otäck, kan personen förhandla om situationen för att komma till en sund lösning. Om barnen bråkar hemma kan det här vara ett tillfälle att använda sina föräldrakunskaper, och en okokt middag kan innebära en chans att få sin favoritpizza. Den positiva tolkningen av termen gör att man kan ändra tolkningen av händelser.

Att förstå positiva attityder och den självuppfyllande profetian är nu särskilt användbara för att hantera långvariga psykiska sjukdomar som ångestsyndrom eller kronisk smärta. Kognitiva beteendestudier har visat att uppfattning och förutsägelse av en sjukdoms förlopp tenderar att påverka upplevelsen av sjukdomen. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att lära sig att förändra uppfattningen för att minska kronisk smärta eller händelser som panikattacker. På så sätt har förståelsen för konceptet lett till större framgång vid behandling av svåra sjukdomar.