Vad är en sågkedja?

Även känd som en skärkedja, en sågkedja är en komponent som är nödvändig för att en motorsåg ska fungera framgångsrikt. Komponenten är vanligtvis en serie stållänkar som är kopplade till användningen av nitar. Ståltänder är strukturerade i designen precis utanför kedjans ögla, vilket hjälper till att skära samtidigt som det hjälper kedjan att förbli säkert på plats på motorsågen.

Anses vara en av de mer kraftfulla typerna av sågar, motorsågar används oftast för att skära trä. Mindre versioner finns tillgängliga för hemmabruk och är idealiska för att trimma lemmar från träd eller till och med såga igenom stammarna på större buskar. Större motorsågar används vid professionell avverkning och andra former av vedavverkning. Både de mindre hemmodellerna och de större industrimodellerna använder sig av en sågkedjemekanism för att ge rena och koncisa snitt.

Den typiska sågkedjan är designad för höghastighetsrotation som gör det möjligt att ge ett exakt snitt. Den grundläggande operationen innebär att kedjan monteras på det som kallas svärdet. När den väl sitter säkert på plats startas enheten och sågkedjan börjar snurra runt styrningen. Den höga hastigheten i kombination med kedjans vassa tänder gör det möjligt att stegvis skära i en träyta utan att använda ett stort tryck.

Under årens lopp har olika typer av sågkedjekonfigurationer utvecklats. Ett alternativ är scratcher-kedjan, en design som involverar en serie tänder som i huvudsak gnuggar eller repar på en träyta, och skär gradvis in i den ytan. En annan design, känd som flishuggkedjan, innehåller funktioner som hjälper till att reglera skärdjupet, en förbättring som hjälper till att minimera antalet tänder som krävs för att klara uppgiften och tillåta ytterligare utrymme för sågspån och spån att säkert projiceras bort från skärområdet. Med de flesta konstruktioner idag installeras felsäkra komponenter för att hjälpa till att minimera risken för skador på operatören och alla som befinner sig inom sågen.

Underhåll av sågkedjan är viktigt för att säkerställa att kapningen är inom rimliga standarder. Med jämna mellanrum måste en kedja tas bort från sågen och slipas efter ett antal användningar. Beroende på design är någon typ av rengöring och smörjning av tänder, nitar och länkar nödvändig för att hålla kedjan i skick. Underlåtenhet att göra det kan orsaka ytterligare påfrestning på kedjan, vilket ökar risken för att en länk eller nit ska knäckas, vilket kan orsaka skada på operatören.

Från enkla motorsågar designade för hemmabruk till industristora sågar som används vid fräsning och avverkning, valet av kedja beror vanligtvis på vilken typ av trä som är inblandade samt dimensionerna på stockarna eller träden. Professionella loggare kan enkelt avgöra vilken typ av motorsåg som är mest lämplig för en viss uppgift, eller om något annat skärverktyg skulle vara det bästa alternativet. Även i en bostadsmiljö kan en landskapsarkitektur kräva användning av mer än en typ av sågkedja.