Vad är en regnskog?

Regnskogar är skogar med stora mängder nederbörd, vilket gör att de har mycket andra egenskaper än andra skogar, till exempel barrskogar. Regnskogar definieras varierande som att ha en genomsnittlig årlig nederbörd som är större än 1750 mm och 2000 mm (68 tum till 78 tum). Det finns två typer av regnskog: tempererade regnskogar, som finns i små mängder vid kusterna på alla kontinenter utom Afrika och Antarktis, och tropisk regnskog, som Amazonas regnskog i Sydamerika, som har de många unika floran och faunan som är synonymt med termen ”regnskog”.

Tropiska regnskogar finns i Sydamerika (Amazon Rainforest), Afrika (African Rainforest) och Sydostasien (Sydostasien Rainforest), Madagaskar, och det är allt. För bara ett par hundra år sedan täckte tropiska regnskogar 12 % av kontinenternas yta, men idag har den siffran minskat till mindre än 6 %, både på grund av avskogning orsakad av människan och på att Saharaöknen kryper in i Afrika söderut. Regnskog. Majoriteten av världens regnskogar ligger inom 20 grader från ekvatorn, där det är varmast, och ofta blötast.

Även om världens regnskogar bara står för 6 % av ytan, innehåller de två tredjedelar av den biologiska mångfalden av växter och djur på planeten. De har också kallats ”Jordens lungor”, även om detta är falskt, eftersom regnskogar faktiskt inte producerar mer syre än de tar in. Regnskogarna är täckta av vintergröna lövträd, vissa så höga som 80 m (260 fot).

Regnskogsbiomet har en skiktad struktur. Längst upp finns det framväxande lagret, där de högsta träden sticker genom baldakinen nedanför. Det framväxande lagret är vanligtvis mellan 45 m (150 fot) och 55 m (180 fot) högt, även om vissa mycket höga träd ibland skjuter ut 80 m (260 fot) över marken. Det framväxande lagret är befolkat av örnar, fjärilar, fladdermöss och vissa apor. Växterna här måste vara motståndskraftiga mot starka vindar och höga temperaturer.

Under det framväxande lagret finns den berömda baldakinen, området med störst biologisk mångfald i regnskogen och på själva jorden. Ungefär 40 % av alla växtarter och mer än hälften av alla insektsarter på jorden tros leva i krontaket, som först började undersökas av forskare på 1980-talet. Baldakinen är 30 m (100 fot) till 40 m (130 fot) över marken. Här är grenen så stor att den bildar ett mer eller mindre sammanhängande blad av lövverk över områden i många hundra tusen kvadratkilometer.

Längst ner i regnskogen ligger skogsbotten. Lite ljus når hit, och näringsämnen sköljs ofta bort av regnet. Många bakterier bryter snabbt ner organiskt material, vilket förhindrar bildandet av humus. Skogsbotten har låg biologisk mångfald jämfört med baldakinen ovanför den, men ändå större biologisk mångfald än någon annan livsmiljö på planeten.