Vad är en pulsdiagnos inom traditionell kinesisk medicin?

En pulsdiagnos är en viktig del av den diagnostiska processen inom traditionell kinesisk medicin (TCM), en uråldrig medicinsk praxis som har varit en viktig del av den kinesiska kulturen i över två tusen år. Utövandet av TCM bygger på den grundläggande principen att sjukdom uppstår från obalanser i kroppens energi eller livskraft, även känd som qi. En utövare som har utbildats i TCM fokuserar på att identifiera och lösa källan till obalansen med hjälp av en mängd olika tekniker.

När en patient närmar sig en läkare finns det fyra huvudkomponenter som används för att utvärdera patienten innan han ställer en diagnos. Dessa komponenter är inspektion, förfrågan, lyssnande och en pulsdiagnos. Inspektion innebär en fysisk genomgång av kroppen, inklusive tungan, med öga på alla tecken på obalans. Lyssnandeprocessen är kontinuerlig, eftersom utövaren överväger hur patienten talar och beter sig. Under förfrågningsfasen ställer TCM-läkaren aktivt frågor om patientens tillstånd i ett försök att få fram ännu mer information.

För att utföra en pulsdiagnos känner läkaren av patientens puls, vanligtvis på en mängd olika platser. Pulsen kan ge ledtrådar till vad som pågår inne i patientens kropp och om kvaliteten ändras från plats till plats noteras detta också. Att lära sig att känna pulsen är utmanande, eftersom subtila skillnader sägs vara extremt viktiga. Vissa elever på fältet kämpar med pulsdiagnosen, eftersom den ibland kan verka väldigt oprecis.

När pulsen känns, utvärderar utövaren frekvens, djup, kvalitet, form, styrka och rytm. Genom att placera fingrarna på olika ställen kan utövaren komma i kontakt med olika energimeridianer i patientens kropp, vilket minskar ett problem så att han eller hon tydligt kan utvärdera orsaken. Efter att ha övervägt kvaliteten på pulsen på ett antal platser, kan läkaren börja ställa en diagnos, med hänsyn till all annan information som har samlats in under sessionen.

I Kina tas TCM på största allvar, och många kineser förlitar sig på TCM för diagnos och behandling av alla medicinska tillstånd. TCM inkluderar kinesisk örtmedicin, akupunktur, moxibustion, akupressur och qigong, bland många andra discipliner. I väst, behandlas TCM vanligtvis som alternativ eller komplementär medicin, med patienter som överväger aspekter av både öst och väst i sin behandling. Pulsdiagnosen är faktiskt en av de mer vanliga aspekterna av TCM, eftersom västerländska läkare också använder en form av pulsdiagnos för att utvärdera sina patienter, även om de kanske inte ramar in det i betydelsen av energiflödet genom meridianer. Om du integrerar österländska och västerländska medicinska metoder i din sjukvård, se till att avslöja detta för dina utövare, så att de kan ge bästa möjliga vård.