Vad är en Public Policy Director?

En direktör för offentlig politik är en person som arbetar för att påverka statlig politik på lokal, statlig och nationell nivå för ett företag eller en ideell organisation. Den verkställande ledningsgruppen kommer att bestämma vilken policy som ska fokuseras och instruera direktören i enlighet därmed. I de flesta fall är policychefen en del av detta team och hjälper till att påverka de huvudsakliga målen för jobbet. Framgångsrika sökande till dessa tjänster kommer sannolikt att ha en bakgrund inom juridik eller statsvetenskap, och har vanligtvis erfarenhet som lobbyist till viss del.

De som vill bli chef för offentlig politik kommer ofta att tjäna en magisterexamen eller doktorsexamen. i offentlig ordning. Denna avancerade examen ger inte bara en gedigen bakgrund inom statsvetenskap, utan bygger också färdigheter om relationsbyggande och övertalning. Detta är särskilt viktigt när man har att göra med förtroendevalda, som kan bli ombedda att motivera en röst till sin valkrets. Ofta måste en direktör inte bara motivera varför en position är bra för en viss verksamhet eller bransch, utan också för allmänheten.

Ofta, innan han blir policychef, kommer en individ att tjänstgöra i någon annan egenskap och bevisa att han eller hon kan litas på ett större ansvar. De som är särskilt attraktiva för dessa positioner kan ha tjänstgjort på kongressens kontor eller arbetat för en lobbyist. I båda fallen vet sådana individer vem de ska kontakta för att få resultat. Därför kan insatser skräddarsys för att rikta in sig på dessa beslutsfattare.

Utöver dessa arbetserfarenheter kan de som är involverade i PR-karriärer också se en naturlig övergång till offentligt politiskt arbete. Ofta kan dessa personer ha redan etablerade kontakter. Vidare har många utvecklat effektiva kommunikationsförmåga och kan utveckla en god relation med många människor.

När en direktör för offentlig politik har anställts, kan individen tillbringa en del av tiden på företagets kontor och en del av tiden på en plats där lagar eller policyer stiftas. Ofta kommer regissören att välja att lokalisera var han eller hon kommer att tillbringa större delen av tiden. Detta eliminerar att vara borta från familjen längre än vad som är absolut nödvändigt. Mängden resor som krävs kan variera avsevärt beroende på företaget så det är viktigt för kandidaterna att förstå vad som förväntas under ansökningsprocessen.

Förutom lobbyinsatser ger den offentliga policydirektören ofta råd till företaget i juridiska frågor, och eventuellt frågor om etik. Ofta beror detta helt enkelt på att regissören är väl insatt i dessa områden och ofta känner till lagen, oavsett om personen någonsin har fungerat som advokat eller inte. Därför tar den offentliga policydirektören i viss mån ofta en rådgivande kapacitet för företaget.