Vad är en picket?

En piket är en proteststil där strejkande arbetare samlas utanför en anställningsort för att göra allmänheten medveten om sin sak. Demonstranterna bär vanligtvis skyltar som beskriver deras klagomål med arbetsgivaren, och de delar också ut informationsblad. Förutom att uppmärksamma allmänheten på en arbetsfråga, avskräcker strejkvakter också tillfälliga arbetstagare, som pejorativt kallas sårskorpor. Eftersom någon aktivt skulle behöva gå över strejklinjen för att komma in på arbetsplatsen, är demonstrationen utformad för att skämma ut människor som är villiga att arbeta medan en arbetskonflikt löses.

Ursprunget till termen ”piket” ligger troligen i de pålar som används för att hålla upp protestskyltar, som liknar de pålar som används för att göra ett staket. Skyltarna gör demonstranter mycket synliga, även på långt avstånd, vilket gör att protesten kan få en synlig effekt. Den vanligaste typen av demonstration är en massuppvisning, där anställda samlas framför den aktuella arbetsplatsen. Anställda kan också engagera sig i en sekundär strejk, som riktar sig till företag som köper produkter som tillverkats av företaget, eller hem till företagsledare. Vissa fackföreningar har också mobila demonstrationer som kallas ”flygande strejkvakter” som kan förflytta sig snabbt från plats till plats innan företaget har en möjlighet att bryta upp linjen.

De flesta strejkvakter är avsedda att vara icke-våldsamma, med det övergripande målet att pressa företaget att möta fackets krav. Detta åstadkoms både genom att skämma ut företaget med allmänhetens uppmärksamhet och genom arbetsstopp genom strejken. I vissa fall kan en piket bli störande, med demonstranter som blir extremt högljudda eller aggressiva. Detta är ofta fallet med strejkvakter som hålls för att öka medvetenheten om sociala frågor, såsom demonstrationer framför abortkliniker.

Människor som stöder arbetsorganisatörernas mål kommer att försöka undvika att gå över strejklinjen. Detta kan bli problematiskt när arbetare vid universitet och andra offentliga institutioner strejkar, vilket tvingar andra anställda, såväl som allmänheten, att välja mellan att inte gå i arbete eller skola, eller gå över gränsen och potentiellt undergräva protestens effektivitet. Känslan av etiskt obehag som orsakas av denna situation kan också bidra till att öka medvetenheten om frågan. De flesta strejkande längs linjen samtalar gärna med människor om de krav som förbundet ställer och hur allmänheten kan bidra till att dessa krav uppfylls.

För ett företag kan en demonstration som denna innebära en betydande inkomstbortfall. I ett företag som redan är fackligt organiserat, representerar en strejklinje en sista utväg i fackliga förhandlingar, vilket tyder på att alla andra förhandlingsförsök har misslyckats. Fackets medlemmar är medvetna om den ekonomiska påverkan som orsakas av strejkvakter, och hoppas kunna använda den för att påverka. I ett företag som inte är fackligt organiserat hjälper protester som denna ibland till att påskynda fackföreningsprocessen.