Vad är en Paint Respirator?

En professionell målare använder vanligtvis speciella kläder och utrustning som är utformade för att hålla honom säker från skadliga färgkemikalier. En färgrespirator är en målarmask som innehåller två stora filter utformade för att skydda lungorna från kemikalierna som finns i färgspray. Maskerna inkluderar normalt kraftiga filterkapslar som filtrerar luften som andas in av målaren.

En bilkarosserimekaniker använder också en färgrespirator. Andningsskyddet ger frisk luft till mekanikern genom att filtrera bort det skadliga skräpet som genereras under slipning av metall. Detta slipade material innehåller vanligtvis skadliga kemikalier som finns i lacken, som omvandlas till fina giftiga partiklar när bilen slipas.

Det finns många typer av andningsskydd tillgängliga. Dessa inkluderar basmoduler som har enkla kolfilter och mer komplicerade modeller som inkluderar speciella syrgastankar. Färgrespiratorn är en viktig säkerhetsanordning för att skydda lungor och inre organ från skadliga kemikalier.

Produkterna som används för att skapa färg är extremt skadliga för mänsklig konsumtion. Dessa kemikalier är kända för att orsaka cancer, njur- och leverskador och långvariga funktionshinder om de absorberas eller inandas. På grund av dessa skadliga effekter måste de flesta målare bära speciella dräkter, masker och ögonskydd när de arbetar med färgutrustning.

Färgrespiratorn ser ut som en gasmask som vanligtvis används av militären. Denna mask täcker både munnen och bullerområdet och inkluderar två, runda filterbehållare som filtrerar luften innan den andas in. Filtren är lätt att ta bort och bör bytas ut efter varje användning.

United States Department of Labor publicerar bestämmelser som är utformade för att hjälpa anställdas säkerhet och hälsa. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har specifika riktlinjer för när och hur andningsskydd ska användas i kommersiella målningsoperationer. I allmänhet kräver OSHA att alla som utför kommersiell målning i ett slutet område använder andningsskydd.
Måla andningsskydd anses vara en billig säkerhetsanordning. Dessa masker kan köpas i bulk eller som individuella enheter. Det primära elementet som krävs för att maskerna ska fungera korrekt är kapselfilterinsatsen. Dessa filter kommer att kräva periodiskt utbyte och bör köpas i bulkstorlekar.

Det finns många konstnärligt utformade färgrespiratorer tillgängliga. Dessa har ett trendigare utseende och inkluderar spikar, dödskallar och vilda färgdesigner på utsidan av masken. Andningsskyddet är en viktig säkerhetsanordning oavsett utseende. Att ha en trendig designad mask kan uppmuntra vissa anställda att använda organisationens nödvändiga säkerhetsutrustning.