Vad är en Opera Buffa?

En operabuffa, även kallad komisk opera eller lättopera, är en opera som är lätt eller underhållande i temat, vanligtvis med ett lyckligt slut. Det skiljer sig från opera seria, eller opera av allvarlig karaktär. Ett exempel på operabuffa är La Nozze di Figaro, eller Figaros bröllop, av Wolfgang Amadeus Mozart. Några av de främsta kompositörerna under dess tidiga år var Baldassare Galuppi, Nicola Logroscino, Giovanni Battista Pergolesi och Alessandro Scarlatti, alla baserade i Neapel eller Venedig.

Termen opera buffa uppstod i Italien på 18-talet, även om komiska operor hade funnits i ungefär hundra år tidigare. Även om det finns komiska operor i många traditioner, inklusive den franska opera comique och den tyska singspiel, hänvisar termen vanligtvis bara till italiensk komisk opera från 18- och 19-talen. En av skillnaderna mellan italiensk komisk opera och dess motsvarigheter i andra traditioner är att den italienska varianten inte innehåller några talade delar, utan endast recitativo secco, en typ av sång som använder rytmerna av naturligt tal och ackompanjeras av minimal instrumentering.

Innan opera buffa dök upp som en genre i sin egen rätt på 18-talet, inkluderade många operaserieproduktioner scener av komisk relief, ofta med tjänare. Dessa utvecklades till intermezzi, enaktiga komiska operor framförda mellan akterna i en operaseria. Intermezzi var ofta farsartad till sin natur och inkluderade de vanliga karaktärerna i commedia del’arte.

Även om de var korta var intermezzi ofta betydande verk, och några blev mer populära än operorna själva. Denna popularitet ledde till utvecklingen av den komiska operan som sin egen genre. På 1730-talet hade den italienska komiska operan spridits från sitt ursprung i Neapel till Frankrike och vidare, via Rom och norra Italien.

När italiensk komisk opera utvecklades till en separat genre var föreställningarna vanligtvis två akter långa, i motsats till de tre akterna i en operaseria. Medan operaseria ofta handlar om litterära eller mytologiska ämnen som utspelar sig i en historisk era, har komisk opera vanligtvis en samtida miljö och ett folkspråk, ibland till och med dialekter eller utländska accenter. Det var tänkt att tilltala gemene man mer, medan operaseria ansågs vara underhållning för adelsmän och kungligheter. Huvudrollerna i många operaseriastycken skrevs för kastrater, eller manliga sopraner, medan operabuffa använde lägre mansröster, som kulminerade i den mycket låga bassobuffén. Den italienska komiska operan minskade i slutet av 19-talet, även om vissa 20-talsoperor karakteriseras som operabuffa av sina kompositörer.