Vad är en oljebrännare?

En oljebrännare är en anordning som bränner olja för att generera värme. Sådana enheter finns tillgängliga på platser som butiker för hemtillbehör, och vissa bygger också sina egna. Oljebrännare tar många olika typer av bränsle, inklusive spillolja, eldningsolja och olika eldningsoljor. Många företag som säljer sådana oljor kan också installera och serva oljebrännare åt sina kunder.

En typisk oljebrännare fungerar genom att trycka olja genom ett fint munstycke som skapar en spray. Sprayen av olja antänds med en gnista, vilket avger värme och värme. En fläkt ansluten till oljebrännaren tvingar ut värmen i det omgivande området Oljebrännarmunstycken tenderar att täppas till med tiden, eftersom oljan är tjock och kan innehålla föroreningar, och det är viktigt att se till att munstycket rengörs regelbundet och byts ut med jämna mellanrum. för att undvika att skapa en farlig situation.

Faror med en oljebrännare inkluderar biprodukter från förbränning, som kan få människor att må illa. Oljebrännare måste användas i väl ventilerade utrymmen, och de måste hållas i drift med hög effektivitet för att minimera produktionen av lukter och andra biprodukter. Det är också viktigt att endast använda lämplig typ av bränsle med en oljebrännare, eftersom inte alla brännare kan ta emot alla bränslen, och fel bränsle kan täppa till munstycket och orsaka andra problem.

Oljebrännare kan också skapa brandrisker om de läcker eller gnistan inte antänds, vilket gör att olja kan ansamlas istället för att brinna bort. Många har automatiska avstängningar som är utformade för att starta om det finns ett problem som kan göra det farligt att använda enheten. Larm kan också monteras för att uppmärksamma människor på problem som läckor, problem med gnistan och så vidare. Det är också lämpligt att ha en kolmonoxiddetektor för att varna människor om ångorna från oljebrännaren blir farliga.

En relaterad enhet, en brännare för eterisk olja, bränner vanligtvis inte oljan. Istället läggs oljan i en skål som värms upp för att tvinga oljan att frigöra eteriska oljor, vilket skapar en stark doft. I detta fall hålls värmen relativt låg för att minska risken för antändning av oljan, och antändning är faktiskt oönskad eftersom anordningen vanligtvis inte är konstruerad för att hantera brinnande olja. Om en brännare med eteriska oljor tar eld, bör den släckas med bakpulver, en brandsläckare eller sand.