Vad är en myomektomi?

En myomektomi är en medicinsk procedur för att underlätta avlägsnande av livmoderfibroider. Även om icke-invasiva metoder för myombehandling är tillgängliga, väljer många kvinnor att genomgå en myomektomi snarare än att riskera biverkningar orsakade av hormonbehandling. Dessutom bevarar denna procedur livmodern och tillåter reparation av livmoderväggar efter avlägsnande av myom. Därför är en myomektomi ett attraktivt alternativ till en hysterektomi för kvinnor som är drabbade av myom men som vill föda barn, eller som helt enkelt vill behålla sin livmoder.

Medan en myomektomi kan låta mindre komplicerad än en hysterektomi, är det långt ifrån enkelt. Till exempel, eftersom livmodern innehåller så många kapillärer och blodkärl, måste kirurgen vidta vissa försiktighetsåtgärder för att minska risken för kraftiga blödningar under proceduren. Detta innebär vanligtvis att specialiserade läkemedel injiceras på myomsställen för att tvinga närliggande blodkärl att dra ihop sig och bromsa blodflödet till regionen. Vidare, eftersom myom ofta är inbäddade i livmoderväggar, kan det vara nödvändigt att öppna och stänga denna vävnad med suturer i flera lager när myomen har tagits bort. Det bör också noteras att ärrvävnad kan bildas inuti eller utanför livmodern, vilket kan hindra befruktningen eller resultera i en blockerad äggledare.

En av tre olika myomektomiprocedurer kan utföras, beroende på storleken och placeringen av de upptäckta myomen. Abdominal myomektomi för att avlägsna myom som är stora i storlek eller antal börjar med ett Pfannenstiel-snitt som görs horisontellt precis ovanför blygdbenet för att ge tillgång till livmodern. Laparoskopisk myomektomi innebär att bukhålan expanderar med koldioxid via fyra små snitt. Dessa fungerar sedan som vehiklar för undersökning och avlägsnande av myom med införande av ett litet mikroskop och kirurgiska instrument i livmodern. Slutligen kan en hysteroskopisk myomektomi utföras för att komma åt livmodern genom livmoderhalsen och klippa av myom, förutsatt att de inte är inbäddade i livmoderväggen. Denna sista procedur utförs vanligtvis på poliklinisk basis, medan de andra två ofta kräver några dagars sjukhusvistelse.

Oavsett vilken typ av myomektomi som utförs, inkluderar uppföljningsvården i hemmet alltid vila – från några dagar upp till sex veckor. Men typen av myomektomi kommer att avgöra mängden ytliga ärrbildningar i buken som kommer att uppstå, om någon. Postoperativ behandling kan också innefatta antibiotikabehandling för att minska risken för infektion. Dessutom kan vissa kvinnor rådas att donera och lagra sitt eget blod innan de genomgår en myomektomi i händelse av att en överdriven mängd blod går förlorad under proceduren.

En myomektomi kan vara den mest effektiva och effektiva myomoperationen för många kvinnor. Det kan dock uppstå komplikationer på vägen. För det första garanterar inte myomektomi frihet från myom för livet. Faktum är att kvinnor före klimakteriet ofta upplever ett återfall av myom i livmodern. Dessutom kan det vara nödvändigt för vissa kvinnor som har genomgått en bukmyomektomi att föda barn med kejsarsnitt för att minska risken för att livmoderväggen ska rivas under förlossningen.