Vad är en minigaffeltruck?

En minigaffeltruck är vilken typ av liten gaffeltruck som helst. Dessa maskiner sträcker sig från de mycket små leksaksmodellerna, ofta i skrivbordsstorlek, till de funktionella ”mycket smala gången” eller VNA, gaffeltruckar som används inom industrin. För det mesta hänvisar termen ”minigaffeltruck” till en fjärrstyrd eller radiostyrd leksaksgaffeltruck, även om den också kan tillämpas på de flesta verktyg som är mindre än normalt.

Gaffeltruckar är viktiga verktyg i sammanhang där det är mycket tungt gods som ska lossas, packas upp eller förvaras. De är motoriserade fordon som vanligtvis bara är tillräckligt stora för att rymma en enda förare. Gaffeltrucken har fått sitt namn från två gaffelliknande pinnar som sträcker sig framifrån. Dessa pinnar är vanligtvis kopplade till ett hydrauliskt lyftsystem som föraren kan manipulera upp och ner. Gaffeltruckar är oumbärliga i lager där stora mängder varor anländer med lastbil och måste lossas, packas och förvaras, ofta på mycket höga hyllor.

Minigaffeltruckar är vanligtvis miniatyrversioner av fullstora gaffeltruckar. För det mesta är en minigaffeltruck operativ till viss kapacitet, men är vanligtvis inte användbar i en lagermiljö. Detta gäller särskilt för minigaffeltruckar i leksaksstorlek.
Många tillverkare säljer fjärrstyrda minigaffeltruckleksaker. Dessa varierar i storlek från modeller i skrivbordsstorlek till modeller som kan lyfta böcker, skokartonger och andra små paket. Minigaffeltruckleksaker härmar vanligtvis utseendet och funktionaliteten hos en gaffeltruck i full storlek men fungerar på ett mycket annorlunda sätt.

För det första drivs minigaffeltruckleksaker vanligtvis av vanliga batterier, inte bensin. Deras gaffelapparater kan se ut som de på de riktiga maskinerna, men de är ofta gjorda av plast och drivs vanligtvis av en enkel kedja av grundläggande robotkontroller. På en gaffeltruck i full storlek lyfts gaffeln som svar på en roterande lyftkedja, som vanligtvis drivs av ett komplext system av hydrauliska tryckkammare.

Att använda en minigaffeltruck är vanligtvis lika enkelt som att använda en fjärrkontroll. Grundläggande kontroller inkluderar framåt, bakåt, rotera och lyft. Minigaffeltruckar som är funktionella har vanligtvis även kontroller för att lyfta, lasta och deponera gods.
Beteckningen ”minigaffeltruck” är ibland utbytbar med titeln ”mycket smalgångsgaffeltruck”. En VNA-gaffeltruck är en gaffeltruck utformad för att användas i små utrymmen. Dessa typer av gaffeltruckar har vanligtvis mindre kraft och mindre lyftpotential än en stor gaffeltruck i full storlek, men är ändå fullt funktionella. De används ofta i lager och butiker med smalare gångar, som livsmedelsbutiker.

Vissa VNA-truckar är helautomatiska, vilket innebär att de inte kräver förare. Särskilt i lagerrum kan minigaffeltruckar styras av ett datorsystem och är programmerade att utföra vissa lastnings- och lossningsuppgifter helt på egen hand. De flesta automatiska minigaffeltruckar färdas på skenor eller i räfflor i golvet, vilket minskar risken för olyckor eller fel.