Vad är en luftslipmaskin?

En luftslipmaskin är en anordning som används för att slipa ett föremål slätt – den drivs av en luftkompressor. Det finns många typer av luftslipmaskiner, från slipmaskiner med slumpmässig bana till enheter av palmtyp som kan användas för att göra detaljerade detaljer. För stora, plana ytor fungerar långa luftslipmaskiner ofta bäst och ger en platt och slät yta. Den vanligaste typen av luftslip är en liten fyrkantig modell, som fungerar med en fjärdedel av ett ark sandpapper.

Fördelen med en luftslipmaskin framför en elektrisk slipmaskin är att luftslipmaskinen inte överhettas. En elektrisk slipmaskin blir väldigt varm under lång tid och kräver en viloperiod. Luftslipmaskinen förblir sval även när den används under en mycket längre tidsperiod, vilket många slipjobb kräver. En sidofördel med luftslipmaskinen är att den utblåsande luften från slipmaskinens motor hjälper till att rensa bort sliprester från arbetsytan.

En av de mest kritiska komponenterna i alla luftdrivna verktyg är själva luftkompressorn. Kompressorn bör ha en stor tank för att hålla mycket luft i reserv. Kompressormotorn bör också vara tillräckligt stor för att hålla jämna steg med efterfrågan på luftverktyget. Detta är viktigt för att säkerställa att slipmaskinen inte berövas luft och på så sätt saktar ner verktygets framfart.

När slipmaskinen och kompressorn väl har valts kommer nästa problem att vara själva luftledningen eller slangen som kommer att ansluta kompressorn till verktyget. Det är viktigt att använda en tillräckligt stor luftledning för att ge tillräckligt luftflöde till slipmaskinen. En luftledning som är för liten i diameter kommer att strypa luftflödet till slipmaskinen. Individer bör se till att läsa alla tillverkarens instruktioner för krav på kompressor och luftslang när de köper ett luftverktyg.

Den kanske största faran för alla luftdrivna enheter som en slipmaskin är vatten. Luftkompressorer värmer luften som de komprimerar, och biprodukten av uppvärmning av luft är vatten. När vatten byggs in i kompressorn tar det sig in i luftledningen och in i slipmaskinen. För att undvika potentiella vattenskador från att förorena ett arbetsstycke eller verktyget, bör ett vattenfilter placeras mellan kompressortanken och luftverktyget.

Det är också en bra idé för individer att tillsätta en eller två droppar verktygsspecifik olja i luftkopplingen på slipmaskinen efter varje användning. Genom att placera oljan i luftarmaturen och sedan köra slipmaskinen i några sekunder kan oljan fördelas genom luftslipmaskinen. Detta kommer att förhindra att vattenskador uppstår.