Vad är en livstidsgaranti?

Det är något med att köpa en produkt som utlovar livstidsgaranti som får folk att må bra av köpet. Tyvärr kan den garantin inte innebära allt som konsumenten tror ingår i paketet. För att vara rättvis talar ingen osanning när man hänvisar till en produkt som bär livstidsgaranti. Det kan dock finnas vissa meningsskiljaktigheter om vems livslängd som är i fokus för garantin. Medan vissa människor tenderar att tro att en garanti av denna typ ger fullständig produktersättning så länge som individen äger varan, är det sällan fallet.

När man tittar på det finstilta av den genomsnittliga garantin, blir det snabbt uppenbart att livslängden i fråga är det antal år som produkten rimligen förväntas hålla. Denna tidsram bestäms vanligtvis av fältundersökningar som utförs av tillverkaren. Forskning om produkten kommer att ta hänsyn till sådana faktorer som genomsnittlig användningsfrekvens, hur lång tid som materialen som används för att skapa produkten förväntas hålla och om produkten har fått mer användning som anses vara acceptabel.

Livstidsgarantier kan också fokusera på ägandets varaktighet. Till exempel kan den lokala ljuddämparbutiken erbjuda livstidsgaranti för köp av en ny ljuddämpare. Att titta på det finstilta kommer ofta att avslöja att garantin bara gäller så länge kunden äger fordonet som fick den nya ljuddämparen. När fordonet säljs till en ny ägare är garantin ogiltig. Detsamma gäller i många fall med inköp som nya tak, bärbara lagerbyggnader och dyra smycken.

En livstidsgaranti skiljer sig från en garanti, eftersom garantier tenderar att erbjuda partiell eller fullständig ersättningstäckning på komponenter som utgör föremålet, inom en given uppsättning omständigheter. Som ett exempel kan en garanti på ett armbandsur täcka byte av urverket i klockan, så länge som konsumenten inte bröt den vattentäta förseglingen eller väljer att stanna i vattnet i ett par timmar med den vattentäta klockan. Att ägna sig åt något beteende eller användning som tillverkaren anser ligger utanför räckvidden för hur produkten ska användas gör en garanti ogiltig. Livstidsgarantin, å andra sidan, kommer att ge full ersättning inom de omkretsar som bestäms av tillverkaren för att definiera vad som menas med en livstid.

Det är inget fel med att köpa en produkt som har livstidsgaranti. På många sätt är det bättre än en grundgaranti. Det är dock viktigt att förstå exakt vad som förstås med garantierbjudandet innan köpet görs. Under dessa omständigheter kan konsumenten fatta ett intelligent och välgrundat beslut om att köpa produkten eller leta efter något annat.