Vad är en kompressorslang?

En kompressorslang är en anordning som används för att transportera luft från lagringstanken på en luftkompressor till luftverktyget eller munstycket som används. Kompressorslangen är vanligtvis tillverkad av förstärkt gummi och är vanligtvis konstruerad för att tåla stora tryck utan att spricka. Många slangar är tillverkade med antingen en nylon- eller stålförstärkande väv, beroende på hur mycket tryck slangen är konstruerad för att tåla. Vissa kompressorslangar som är avsedda att användas i ett garage eller verkstad är täckta av en speciell gummiblandning utformad för att tåla och motstå olja. Detta gör att slangen håller längre, lättare att rengöra och mindre benägna att smutsa ner andra föremål som den kan komma i kontakt med.

En luftkompressor är inte till någon hjälp utan hjälp av en luftkompressorslang. Slangen är vanligtvis ansluten till kompressorns lufttank via en snabbkoppling. Denna fjäderbelastade koppling gör att operatören kan ta bort eller byta ut slangen genom att helt enkelt skjuta bort en rund krage från slangen och trycka in slangen i kopplingen. Väl in släpps kragen och fjädern glider framåt, vilket effektivt säkrar kompressorslangen till tanken. En liknande koppling används i motsatta änden av slangen för att ansluta till luftverktyg och uppblåsningsmunstycken.

Det är mycket lite i underhållslinjen som krävs för kompressorslangen utöver att torka av utsidan med en ren butikshandduk. Den största orsaken till problem med en luftslang är att böja, klämma eller böja slangen. Detta kan skada det inre bandet och leda till punktering och resulterande läckor. Försiktighet bör också iakttas för att undvika att trampa på eller köra över luftslangen med fordon, hydrauliska golvdomkrafter och butikspallar på hjul. Denna typ av skada kan ofta ses i de tidiga skeden av fel som en utbuktning i slangen.

Garagetillbehör, såsom en slangspole som gör att användaren kan linda tillbaka luftslangen på en spole när den inte används, kan ofta rädda slangen från potentiell skada. Denna typ av spol har vanligtvis en svängbar koppling vid spolen som gör att luftslangen kan förbli i rörelse samtidigt som den förhindrar att slangen lindas ihop eller utvecklar ett luftläckage. Alla luftslangskopplingar är inte lika, så när man köper kopplingar till en kompressorslang är det viktigt att kopplingarna matchar de som redan används.