Vad är en gul dvärg?

En gul dvärg är en typ av huvudsekvensstjärna, mer korrekt kallad en huvudsekvensstjärna av G-typ. Jordens sol är ett typiskt exempel på denna typ av stjärna. Denna typ av stjärna har en massa på mellan 80 procent och 120 procent av jordens sols massa. Dessa stjärnor varierar i färg från vit till ljusgul. Solen är faktiskt vit, men ser gul ut från jordens yta eftersom dess ljus är utspritt i atmosfären.

Även om de kallas dvärgar, används denna term endast i jämförelse med jättestjärnornas kolossala storlek. Gula dvärgar är fortfarande större än den stora majoriteten av stjärnorna i galaxen, varav de flesta är mindre, kallare orange eller röda dvärgar. Solen har en volym på cirka 1,412,000,000,000,000,000 1,989,100,000,000,000,000,000,000,000,000 1,300,000 332,900 75 XNUMX XNUMX kubikkilometer och en massa på cirka XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX kubikkilometer och en massa på cirka XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX kg, vilket gör den XNUMX XNUMX XNUMX gånger större än jorden och XNUMX XNUMX gånger större än jorden. Den består av cirka XNUMX procent väte. Det mesta av resten är helium, plus några andra grundämnen, såsom syre, kol och järn, i spårmängder.

En gul dvärg är en huvudsekvensstjärna som producerar energi genom att omvandla väte till helium genom kärnfusion i dess kärna. Det yttre trycket som produceras av denna energi balanseras av kraften från stjärnans egen gravitation, vilket skapar ett tillstånd som kallas hydrostatisk jämvikt som hindrar stjärnan från att antingen kollapsa eller explodera. Varje sekund smälter solen samman cirka 600,000,000,000 4,000,000 5,000 6,000 kg väte till helium och omvandlar cirka 15,000,000 XNUMX XNUMX kg massa till energi. Det mesta av denna energi är i form av värme som gradvis överförs till stjärnans yta, där den frigörs som elektromagnetisk strålning, inklusive synligt ljus, och kinetisk energi. Detta ger temperaturer på mellan XNUMX XNUMX till XNUMX XNUMX° Kelvin vid ytan, upp till XNUMX XNUMX XNUMX° Kelvin i kärnan.

En gul dvärg stannar kvar på huvudsekvensen i cirka tio miljarder år och blir långsamt ljusare när den åldras. När mer och mer väte i stjärnans kärna omvandlas till helium, drar kärnan ihop sig och blir varmare tills dess energiproduktion övervinner stjärnans egen gravitation. Vid denna tidpunkt börjar stjärnan expandera, lämnar huvudsekvensen och blir en röd jätte som så småningom kommer att utvecklas till en vit dvärg. Gula dvärgstjärnor är inte tillräckligt stora för att bli supernovor eller svarta hål. Solen är för närvarande ungefär halvvägs genom huvudsekvensfasen av sitt liv.

Gula dvärgstjärnor är ganska vanliga och utgör cirka 7.5 procent av stjärnorna i Vintergatans galax. En gul dvärg kan vara ensam som solen eller en del av ett binärt eller multipelstjärnsystem. Välkända gula dvärgar som är synliga från jorden med blotta ögat inkluderar Alpha Centauri och Tau Ceti.