Vad är en glidled?

Glidleden, även kallad plan led eller artrodial led, är en typ av led där de inblandade benens artikulerande ytor är plana eller endast lätt krökta. Leder är viktiga strukturer i kroppen som förbinder ben och tillåter rörelse och stötdämpning. Benändarna som ansluter i leden kallas artikulerande ytor. Den unika, platta formen på de ledade ytorna i en glidled låter benen glida över varandra, vilket ofta tillåter ett stort rörelseomfång. Dessa leder finns i ryggraden, handleden, foten och nyckelbenet.

Formen på ledytorna i en led hjälper till att avgöra hur fogen kommer att fungera. Kullederna är formade som deras namn antyder, och de rör sig roterande. Formen på gångjärnsleder gör att de kan röra sig i en riktning, som ett hårdvarugångjärn. Av samma anledning att en platt sten färdas lättare över en plan yta än en ojämn sten glider över en ojämn yta, är formen på en glidfog idealisk för glidrörelser.

Även med plana ytor kan dock benen i glidlederna inte röra sig smidigt utan smörjning. Som ledleden använder glidleden ledvätska och ledbrosk för att smörja och vaddera benrörelserna. Ledvätska har samma konsistens som äggvita och utsöndras från en närliggande säck som kallas ledhinnan. En annan struktur som kallas bursa utsöndrar också en liten mängd vätska för att hålla brosket fuktigt. Ledbrosk är en typ av hyalint brosk som omger benens ledytor och skyddar dem från att gnugga och slitas ner.

När den fungerar korrekt ska en glidled kunna uppnå ett optimalt rörelseomfång utan att orsaka smärta. Ett trauma, sjukdom eller störning kan dock orsaka värk eller ömhet i leden. Reumatoid artrit och artros är två av de vanligaste orsakerna till ledvärk. Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom, eller en sjukdom där immunsystemet angriper frisk vävnad, som främst riktar sig mot lederna i händer och fötter, där de glidande lederna är. Denna sjukdom är degenerativ och obotlig, även om det finns många behandlingsalternativ. Artros är resultatet av slitage på leden under lång tid och har inte heller något botemedel.

Kronisk belastning på leden kan också bidra till skador eller en störning som bursit, svullnad av bursa. En fraktur på benen på grund av en skada kan försämra brosket, ändra benens orientering eller sätta press på nerverna. Behandlingar kan innefatta operationer, en stag och vila den drabbade glidleden. Likaså kan defekter i benens form också orsaka friktion och klämning av nerver.