Vad är en fransklärare?

En fransklärare är en pedagog som är specialiserad på att undervisa i det franska språket. Ofta lär dessa lärare också sina elever om fransk historia och kultur. Vissa franska lärare lär ut språket till elever som inte talar franska som första språk. Andra fokuserar på att lära ut fransk grammatik och litteratur till franska som modersmål.

Både som modersmål och icke-modersmål franska kommer vanligtvis att behöva först studera franska för att bli fransklärare. Det kan vara nyttigt att börja så ung som möjligt; ju äldre en person blir, desto svårare kan det vara att lära sig ett nytt språk. De flesta franska lärare börjar studera franska när de åtminstone går i gymnasiet.

Vissa vuxenutbildningscentra kräver inte att en fransklärare har en högskoleutbildning. För att undervisa i en grundskola, gymnasieskola eller högskola krävs att franska lärare har minst en grundexamen. Det bästa tillvägagångssättet för en student i allmänhet skulle vara en dubbel major i utbildning och franska, eller åtminstone en utbildning huvudämne med ett biämne i franska. Studenter som vill undervisa i franska på gymnasienivå kommer ofta att ta en magisterexamen i franska. De som hoppas bli professor i franska kommer att fortsätta sin doktorsexamen.

Många blivande franska lärare tar en termin för att studera eller studera i Frankrike. Detta är kanske det mest effektiva sättet att finslipa franska språkkunskaper och lära sig om fransk kultur och seder. Studenter kan också besöka berömda museer och landmärken, som Louvren och Notre Dame-katedralen.

På alla nivåer är franska lärare i allmänhet ansvariga för att skapa lektionsplaner för sina klassrum. Många lärare i främmande språk tror på att uteslutande tala på det språk som lärs ut redan från första lektionsdagen. Detta är ett försök att simulera vilken typ av fördjupning eleverna skulle uppleva om de befann sig i det land där språket undervisas. Franska lärare undervisar i grammatik och grundläggande dialog i sina klassrum på lägre nivåer. På högre nivåer, såsom universitetsnivå, kommer studenterna vanligtvis att börja läsa fransk litteratur och skriva rapporter om den.

Det finns vissa personlighetsdrag och färdigheter som skulle vara användbara för en fransklärare. Det är viktigt att de har utmärkta kommunikationsförmåga och är bekväma med att tala inför grupper av människor. Franska lärare bör brinna för det franska språket och kulturen. Att vara organiserad kan också vara viktigt, eftersom en stor del av en lärares jobb är att skapa och genomföra lektionsplaner.