Vad är en falsk signal?

När en uppskattad prisrörelse gjord av programvara eller annan analytisk teknik inte följer den verkliga prisrörelsen, är det känt som en falsk signal. Det finns många faktorer som kan göra att en falsk signal uppstår, såsom felaktig data, dåliga algoritmer eller oväntade händelser. Om någon handlar baserat på denna information kan det göra att investeraren förlorar mycket pengar, varför det är viktigt att känna till falska signaler från sanna signaler. För att säkerställa att värdena är så exakta som möjligt, kommer analytiker normalt att använda faktorer för att back-kontrollera signalen, men även detta är inte alltid korrekt.

Det finns många sätt att analysera och uppskatta aktiemarknadskursrörelser, och många investerare går efter denna information när de planerar att handla, köpa eller sälja aktier. Denna information är normalt korrekt men när det finns en falsk signal är uppskattningen väldigt dålig. Detta kan innebära att det verkliga priset är betydligt högre eller lägre än det uppskattade priset. Båda kan kosta investerare mycket pengar, beroende på hur de använder den falska informationen.

En falsk signal uppstår normalt på grund av en massa olika faktorer. Detta kan bero på felaktig datautvinning, som att data säger att priset kommer att gå upp när priset verkligen går ner. En oväntad händelse kan också få priserna att stiga eller sjunka snabbt, som att en produkt misslyckas eller verkligen tar fart. Detta kan göra det svårt för analytiker att åtgärda detta problem och att alltid ha korrekta uppskattningar.

Att gå på en falsk signal kan vara ett fruktansvärt misstag, eftersom en investerare kan sluta spendera eller förlora mycket pengar. Till exempel, om en aktiemarknadsanalys säger att priset för en aktie kommer att sjunka dramatiskt, kan investeraren känna sig benägen att sälja den aktien för att inte förlora pengar. Om kursen i verkligheten går upp förlorar investeraren på att göra vinst på den nu högre prissatta aktien.

Även om det inte alltid är möjligt att undvika en falsk signal, har analytiker flera saker de kan göra för att förhindra att detta händer. När informationen börjar se inkonsekvent ut kommer analytiker ofta att undersöka vad som verkligen händer på marknaden för att se om uppskattningen och det verkliga värdet är samtidiga. Det finns också algoritmer och indikatorer som kan användas för att balansera upp skattningen och det verkliga värdet, vilket kan hjälpa till att undvika en falsk signal.