Vad är en EKG-spårning?

En elektrokardiogram (EKG) spårning är en grafisk representation av elektrisk aktivitet i hjärtat. Ett EKG utförs vanligtvis av en kardiolog eller EKG-tekniker. Denna speciella metod för att se eller övervaka hjärtats rörelser har använts under större delen av det senaste århundradet och är en vanlig, icke-invasiv metod för att undersöka hjärtaktivitet.

Ett EKG, även kallat EKG, från tyska elektrokardiogrammet, kan enkelt kartlägga rytmen och den elektriska aktiviteten som produceras av varje hjärtslag. Grafen av ett EKG kartlägger hjärtrytm och hjärtfrekvens. Utdata från ett EKG – en EKG-spårning – är ett användbart diagnostiskt verktyg och kan användas för att upptäcka och diagnostisera onormala mönster eller rytmer i hjärtfrekvens och elektriska impulser.

Genom undersökning av en EKG-spårning är det möjligt att se tecken på kranskärlssjukdom, lokalisera skadad hjärtvävnad och upptäcka andra kardiovaskulära sjukdomar. En EKG-spårning kan ge en baslinjeundersökning av hjärtats vävnader och kan visa om en hjärtinfarkt eller hjärtinfarkt har inträffat. Efter en hjärtinfarkt kan ett EKG användas för att undersöka den elektriska aktiviteten i olika områden och vävnader i hjärtat och för att hjälpa till att hitta skadade områden.

Det finns ett antal anledningar till att ett elektrokardiogram rekommenderas. Om en patient nyligen har haft symtom på hjärtinfarkt kan en EKG-spårning göras. Ett elektrokardiogram utförs också om en patient har rytmrubbningar, blåsljud eller andra oregelbundna hjärtrytmer. Förlust av medvetande, blackout, kramper eller tecken på synkope eller kollaps kan också vara orsaken till en EKG-spårning.

Elektrokardiogramprocessen är en ganska enkel metod för att registrera hjärtaktivitet. När hjärtat fungerar polariseras det. Depolariserandet och repolariserandet av varje hjärtslag kan övervakas genom att mäta elektrisk aktivitet på huden. Den elektriska aktiviteten kan sedan plottas för att bättre visuellt undersöka hjärtats aktivitet.

Den elektriska strömmen mäts med hjälp av ett antal elektroder placerade på huden i specifika positioner på bröstet, armarna och benen. Normalt används 10 kablar när man skapar en standard EKG-spårning. EKG-spårningen består av flera komponenter, inklusive en P-våg, en T-våg, QRS-komplexet och ett ST-segment.
Varje komponent i ett EKG kan registreras, mätas och användas för att observera och inspektera en specifik aspekt av hjärtats aktivitet. P-vågen avslöjar elektrisk aktivitet i de övre hjärtkamrarna. QRS-komplexet mäter den elektriska aktiviteten i de nedre hjärtkamrarna. T-vågen kan mäta viloperioden i de nedre hjärtkamrarna. Att undersöka höjden på ST-segmentet kan exponera skador på hjärtmuskler eller vävnader.