Vad är en Camera Lucida?

En camera lucida är ett rithjälpmedel som gör det möjligt för en konstnär eller illustratör att se en bild av ett föremål överlagrat på ett pappersark, så att föremålet kan ritas exakt genom att spåra konturerna. Denna månghundraåriga enhet använder speglar och ett okular för att skapa den överlagrade bilden. Både antika och moderna versioner används fortfarande av konstnärer och vetenskapliga illustratörer.

Dr William Hyde Wollaston patenterade instrumentet 1807 som ett hjälpmedel för målare och andra konstnärer; Det är dock möjligt att en liknande optisk anordning användes i tidigare tider: något som liknar en camera lucida beskrevs av astronomen och matematikern Johannes Kepler på 17-talet. Camera lucida som ett hjälpmedel för att måla och rita föregicks av andra optiska enheter som camera obscura, en typ av pinhole-kamera; och Claude glas eller svart spegel, en mörktonad spegel som användes för att lyfta fram föremål som skulle målas mot deras bakgrunder och förenkla scener. Konstnären David Hockney har presenterat en teori om att de gamla mästarna, inklusive Ingres, Van Eyck och Caravaggio, kan ha använt kameran lucida och andra optiska hjälpmedel, och citerar som bevis på förändringarna i målarstil som sammanföll med utvecklingen inom optikvetenskapen.

Enheten består huvudsakligen av ett prisma, eller en uppsättning speglar, och ett okular på ett justerbart stativ. Ena sidan av prismat, eller en av speglarna, är halvsilvrad, så att hälften av ljuset som når det kommer att reflekteras och hälften kommer att passera igenom. Kameran lucida är justerad så att konstnären tittar ner från okularet genom den halvsilverade spegeln mot papperet nedan. Under tiden kommer ljus från objektet som ska ritas in i denna spegel i en 45 graders vinkel, reflekteras tillbaka till den av en konventionell spegel, och en del av ljuset reflekteras sedan in i okularet, tillsammans med ljuset från papperet.

På så sätt ser konstnären både föremålet som ska ritas och pappret, tillsammans med sin hand och penna medan hon ritar. En i stort sett liknande metod används för att skapa den optiska illusionen ”Pepper’s Ghost”, där en bild som har sitt ursprung i ett dolt, mörkt rum placerat vid sidan av betraktaren dyker upp, reflekterat i en halvsilverad spegel, överlagd på vyn framåt. Det används ofta i ”spökhus”-stilattraktioner.

Antika och replikexemplar av camera lucida finns tillgängliga, men moderna versioner av enheten används fortfarande idag. Under vissa omständigheter kan en detaljerad manuell illustration av ett objekt vara mer användbar än ett fotografi, eftersom vissa element kan framhävas för att göra dem mer uppenbara för betraktaren. Detta är särskilt fallet inom områden som paleontologi, paleobotani och neurologi, där det är nödvändigt att tydligt avbilda strukturer som kanske inte kan fångas upp bra av en kamera. Vetenskapliga illustratörer använder ibland en modern kamera lucida för att fånga denna detalj manuellt.