Vad är en Bone Tamp?

En benstamp är en anordning som används vid ortopedisk kirurgi för att minska frakturer och hantera bentransplantat. Detta instrument kan användas inuti ett ben för att höja deprimerade områden efter en fraktur, vilket hjälper till med stabiliseringsprocessen. Den kan också användas för att packa ben på plats vid ett transplantatställe, genom en noggrann procedur som är avsedd att främja fullständig bentillväxt i området. Ett brett utbud av modeller finns tillgängligt inklusive en rad styva och flexibla benstämplar, ballonganordningar och versioner med vinklade och strukturerade huvuden.

I fallet med frakturreduktion kan en kritisk användning av en benstämpel vara vid ryggradsingrepp. Patienter med frakturerade eller sammanpressade kotor kan löpa risk för ryggmärgsskador. Bentampen sätts in i den involverade kotan och används för att trycka benet på plats, vilket gör att kirurgen kan sätta in det med bencement för att stabilisera frakturen. Med en ballonganordning sätter kirurgen in ett rör med en uppblåsbar ballong, blåser försiktigt upp det för att trycka tillbaka benet på plats och tömmer det sedan och fyller det resulterande hålrummet med bencement.

Liknande procedurer kan vara nödvändiga när det finns fördjupningar på ytan av frakturerat eller skadat ben runt lederna i kroppen. Dessa kan öka risken för att utveckla artrit senare, förutom att de är smärtsamma för patienten. Kirurgen använder benstämpeln för att återställa formen på benet, vilket minskar frakturen så att den kan gjutas så att den läker. Flexibla enheter ger mer utrymme för tunnling och arbete inuti benet, och specialiserade huvuden kan användas för olika applikationer.

Bentransplantat kan också kräva användning av en tamp. När en kirurg placerar transplantatmaterial kan det försiktigt stampas på plats som en del av proceduren. Detta säkerställer att transplantatet är korrekt placerat och rotat, vilket ökar chansen att det tar och så småningom växer in i matrisen av befintligt ben. En benstamp är ett idealiskt instrument för detta ändamål och kan ha ett speciellt huvud utformat för att stabilisera transplantatet medan kirurgen placerar det.

Tampar kan också användas vid skördeplatser, där kirurgen noggrant vill ta bort ett benprov från en donator. Noggrann extraktion är avgörande för att minimera skador i fall där patienter donerar sin egen vävnad, och benstampar kan användas för att kontrollera platsen och förbereda den för läkning. Vid likdonation är vävnadskonservering mindre kritisk, eftersom donatorn sannolikt inte behöver det.