Vad är en B2B-grossistdistributör?

En business-to-business (B2B) grossistdistributör avser ett företag som flyttar produkter genom leveranskedjan genom att köpa från tillverkare och sälja till återförsäljare, andra tillverkare eller montörer. Vanligtvis säljer inte en B2B-grossist till slutkonsumenten. B2B-grossister är ofta specialiserade på en viss bransch eller på avslut, och de erbjuder ofta fördelar för verksamheten som bildar partnerskap med dem.

När en B2B-grossistdistributör är specialiserad på en bransch, såsom bildelar, kläder eller möbler, kan distributören köpa större volymer och få volymrabatter. Distributören utvecklar även relationer och får expertis inom B2B-försäljning. Dessa faktorer kan resultera i systemeffektivitet och minskade kostnader. Kunder kan upptäcka att de kan få lägre priser och bättre service genom att gå via B2B-distributören jämfört med att köpa direkt från tillverkaren.

Den ursprungliga tillverkaren kan också dra nytta av systemeffektiviteten med att sälja till ett fåtal utvalda, stora grossistdistributörer snarare än till många små kunder. I dessa situationer kan tillverkaren eller leverantören välja att endast sälja till B2B-distributörer. Kunder av dessa varor har inget annat val än att köpa via distributören.

Kunder kanske vill utveckla ett långsiktigt partnerskap med sina B2B-leverantörer. Helst kommer B2B-grossisterna att vara väletablerade i branschen, med starka relationer med tillverkare. Detta kan vara till hjälp när produktbrist uppstår, och tillverkaren kommer att tendera att se till att den tillhandahåller produkter till de företag som den har solida relationer med.

Den produktmix som B2B-leverantören erbjuder är viktig. En grossist bör ha ett sortiment av produkter som passar kundens behov. Tillsammans med produktmixen är prissättningen en avgörande faktor. För privatkunder måste B2B-grossistens priser vara tillräckligt låga för att kunden ska kunna sälja vidare och ändå vara lönsam. Kunden kan tycka att det är mycket trevligare att arbeta med en B2B-grossistleverantör som är lyhörd, så kundservice är en annan viktig faktor.

En speciell form av specialisering är B2B-slutet. Denna typ av B2B-grossistverksamhet är inte specialiserad på en bransch. Istället är det specialiserat på att hitta situationer där ett företag eliminerar en rad produkter och vill flytta dem snabbt, vanligtvis för betydande prissänkningar. Grossistdistributören i detta fall säljer ofta till återförsäljare som är specialiserade på dessa typer av försäljning. Kunderna förväntar sig inte att hitta samma varor över tid, utan de förväntar sig istället att köpa ett ständigt föränderligt sortiment av varor till mycket låga priser.