Vad är en axel?

En axel är en rak axel som är fixerad på plats och används för att montera roterande hjul eller kugghjul. Hjulet eller kugghjulet kan fästas på det med ett inbyggt lager eller bussning. Ett lager eller bussning passar in i mitten av hjulet och låter det rotera utan att påverka själva axeln. Syftet med en axel är att säkra hjulen eller kugghjulen på specifika platser i förhållande till andra hjul eller växlar.

Varje fordon med hjul har en axel. För att hitta det, leta efter hjulen och leta sedan under fordonet efter en metod för att säkra hjulet på plats. Utan en axel skulle hjulen inte förbli fixerade i position och fordonets kraft och vikt skulle få hjulet att böjas platt.

I ett fordon absorberar axeln broms- och accelerationskrafter, samt fordonets faktiska vikt. Den utgör en central del av fordonets strukturella styrka och måste kunna ta upp vikten och föra bort krafterna från hjulen för att minska trycket på fordonets leder. I ett modernt fordon spelar denna del en roll för kör-, broms- och styrfunktionerna. Designen har modifierats över tiden för att tillgodose dessa många krav och för att säkerställa en lämplig nivå av strukturellt stöd.

Ett fordons drivlina är systemet för att överföra motorns kraft till en kraft som roterar axeln. Denna rotation flyttar i sin tur hjulen, vilket flyttar fordonet. När du bromsar ett fordon bromsas axelns rotation av friktion för att minska hjulrotationen. Ratten är fäst vid en styraxel, som styr framhjulens riktning genom infästningen på framhjulsaxeln.

Det finns tre olika typer i fordon: raka, delade och tandem. I en rak axel finns en axel som förbinder de två parallella hjulen. Hjulen är båda säkrade på plats på axeln. Rotationshastigheten och riktningen bestäms av axeln. Fördelarna med denna typ är förmågan att hålla hjulpositionen konsekvent och fördela vikten av tunga laster jämnt.

I en delad axelkonstruktion är varje hjul fäst vid en separat axel. Syftet med denna uppdelning är att ge ett fast läge för hjulet, men också att tillåta varje hjul att röra sig oberoende av det andra. Denna typ används på personbilar. Med en tandemaxel finns flera axlar placerade relativt nära varandra. Syftet med denna design är att öka fordonets viktkapacitet och används oftast på stora lastbilar.