Vad är en arbetsterapibedömning?

Arbetsterapeuter arbetar med patienter som drabbats av en skada eller som får diagnosen ett kroniskt tillstånd som påverkar förmågan att utföra vardagliga sysslor. Terapeuter hjälper patienter att skapa miljöer i sina hem och på arbetsplatser som hjälper till att underlätta produktiva miljöer inom de gränser som deras skador och tillstånd sätter. Under en arbetsterapibedömning pratar en arbetsterapeut med patienten om hans skada och begränsningar för att hjälpa till att avgöra vilka modifieringar, anordningar och terapiprocedurer som skulle hjälpa honom att kunna utföra dagliga uppgifter enklare och mer effektivt. Terapeuter gör ofta en arbetsterapibedömning hemma hos sina patienter eller på arbetsplatser för att se de miljöer patienterna hanterar för att bättre kunna hjälpa dem.

En arbetsterapibedömning fokuserar på både de psykiska och fysiska begränsningarna hos patienten. Bedömningen beställs vanligtvis av patientens läkare och inleds med en intervju, där patienten och arbetsterapeuten diskuterar patientens symtom och eventuella områden där patienten har besvär. Dessa områden kan inkludera dagliga sysslor, som att klä på sig eller laga mat, eller psykiska problem, som svårigheter med korttidsminnet. När arbetsterapeuten har identifierat patientens huvudsakliga symtom och problemområden kan hon hjälpa till att ta fram en plan för att förbättra patientens symtom och göra svårighetsområden lättare för patienten.

Vissa arbetsterapeuter besöker patienters hem, skolor och arbetsplatser för att observera dagliga aktiviteter. Att observera patienters dagliga liv utan störningar hjälper terapeuter att identifiera områden som kan behöva förbättras eller hjälp. Vissa arbetsterapeuter arbetar permanent på skolor eller hemvist för att hjälpa elever och boende med dagliga uppgifter.

Under en arbetsterapibedömning kan en arbetsterapeut identifiera övningar som hjälper patienten. Till exempel kan en patient som har problem med att klä på sig på grund av svårigheter med knappar och andra fästen ha stor nytta av rörelseomfång och fingerfärdighetsövningar som fokuserar på händerna. Bedömningen ger även terapeuten insikt om hjälpmedel som kan vara till nytta för patienten, såsom ledstänger eller räckvidd.

Patienter med psykiska begränsningar eller funktionsnedsättningar genomgår ofta kognitiva tester som en del av en arbetsterapeutisk bedömning. Dessa tester hjälper terapeuten att avgöra vilka modifieringar och livsstilsförändringar som kan göras för att hjälpa patienten att hantera sina begränsningar och fortsätta leva ett självständigt liv. Arbetsterapeuter kan införliva minnes- och resonemangsspel i en patients terapiprogram eller lära ut färdigheter som gör det dagliga livet lättare för patienter med psykiska problem eller minnesproblem, som att göra listor eller märka skåp som innehåller väsentliga föremål.