Vad är en AC-kontakt?

En nätkontakt är en bärbar elektrisk kontakt som består av minst två metallkontaktstift utformade för att komma i kontakt med matchande punkter som är anslutna till en strömkälla, vanligtvis i ett skyddat eluttag. Förutom de faktiska metallkontakterna är en nätkontakt skyddad av ett isolerat grepp som är utformat för att enkelt kunna sättas in i eller dras ut ur ett eluttag. Ström överförs från kontakten till enheten med hjälp av en isolerad kabel.

Växelströmskontakter, och uttagen de ansluter till, överensstämmer med de elektriska koderna för landet de befinner sig i, som varierar mycket från en nation till en annan, och det råder stor debatt om effektiviteten hos var och en. De har alla minst två stift – en, som kallas ”live” eller ”het”, och en andra stift, vanligtvis kallad ”neutral” eller ”kall”. Många har en tredje stift, som leder ström endast vid isoleringsfel i enheten. Dessa stift passar in i slitsarna på eluttaget och kommer i kontakt med metallelement inuti uttaget som är anslutna till motsvarande komponenter i det elektriska systemet.

Även inom ett land skiljer sig AC-kontakter beroende på storleken på den belastning de är designade för att överföra. ”Standard” nätkontakten i USA är designad för hushållsström, som är upp till 15 ampere vid 125 volt. Den består av två parallella metallblad, vardera 0.625 tum (1.6 cm) långa och 0.25 tum (6.35 mm) breda, och kan inkludera en tredje stift: ett styvt cylindriskt metallstift av samma längd som bladen, som passar in i ett matchande hål i eluttaget. Sedan 1950-talet har många växelströmsuttag tillverkats med polariserade öppningar, där den neutrala öppningen är bredare än den varma öppningen. Denna konfiguration säkerställer att en polariserad nätkontakt, med ett bredare neutralt blad, endast kan sättas in i uttaget på rätt sätt, vilket säkerställer ett korrekt flöde av elektricitet inuti enheten.

Eluttag för större belastningar, typiskt 220 – 240 volt, har ett annat antal och inriktning av skåror, och nätkontakten för dessa enheter, såsom elektriska torktumlare och spisar, har större och tyngre stift formade och orienterade för att passa uttagen. Totalt i USA finns det åtta olika typer av nätkontakter

En av de största nackdelarna med det amerikanska plug-and-out-systemet är att konstruktionen gör det möjligt för stiften att bli spänningssatta — bära ström — innan kontakten är helt insatt i uttaget och greppets yta kommer i kontakt med uttagets frontplatta. Det är alltså möjligt för en person att röra vid metallstiften på en kontakt medan de leder elektricitet och får en stöt i processen. Det är också möjligt för en delvis insatt kontakt att strömförsörjas, med de exponerade stiften som leder ström, vilket utgör en betydande brandrisk.

Eluttag i Nordamerika och vissa delar av Sydamerika kommer att rymma de vanliga amerikanska nätkontakterna, kallade typ A- och typ B-kontakter. Typ A är en tvåbladig kontakt, polariserad eller opolariserad, och typ B är en kontakt med tre stift. Vissa typ B-kontakter är gjorda för en 20-ampers krets och har ett vinklat neutralt blad.
Över hela världen används ett dussin olika typer av stickproppar med motsvarande eluttag. I var och en av dem innehåller nätkontakten hankomponenterna i den elektriska anslutningen, som sätts in i honkomponenterna i eluttaget. I många fall är säkerhetselement inbyggda i designen; till exempel är många uttag försänkta så att greppet på kontakten passar in i urtaget innan stiften kommer i kontakt med strömkällan och strömförsörjs, vilket eliminerar varje möjlighet att komma i kontakt med någon del av kontaktens stift medan de är ledande ström.

På grund av mångfalden av nätkontaktdesigner över hela världen, och det faktum att en nätkontakt endast passar de uttag som är speciellt utformade för den, måste resenärerna alltid ta reda på uttagen var de än reser till och skaffa adaptrar för dessa enheter, datorer och rakapparater, kommer de att ta med sig.