Vad är elektrisk ledning?

Elektrisk ledning är en typ av rör eller rör som används för att skydda elektriska ledningar. Dessa ledningar kan dras som vanliga VVS-rör genom väggarna eller taket i en struktur, och tråden dras sedan genom ledningarna med hjälp av snöre eller specialverktyg. Många byggregler kräver att entreprenörer använder elektriska ledningar när de bygger eller renoverar ett hem, även om typen och designen av ledningen kan variera beroende på plats. I allmänhet hjälper elektriska ledningar till att skydda kablar från skador och minska risken för brand i en byggnad.

Byggare kan välja mellan flera typer av ledningar baserat på lokala koder och projektets krav. Styv ledning innehåller ett rörliknande material som är svårt att böja, men som ändå erbjuder en hög nivå av skydd för ledningarna inuti. Stål- eller plaströr representerar några av de mest populära alternativen, med rostfritt stål som används för att minska skador i korrosiva eller fuktbenägna miljöer. Ledningar som måste grävas ner under jord kräver ofta speciella lerledningar som kan hålla till tuffa förhållanden under en längre period.

Flexibel ledning fungerar som ett alternativ till traditionell styv elektrisk ledning. Känd som Greenfield eller flexkabel, är denna ledning lätt att böja runt hinder i vägghålet eller taket. Den består av stål-, aluminium- eller kopparrör som böjs på samma sätt som länkarna i en kedja. Även om denna typ av elektrisk ledning är bekväm, är den i allmänhet mycket mindre än styv ledning och kan bära färre ledningar.

Längder på elektriska rör kan sammanfogas med hjälp av speciella kopplingar eller beslag. Vinkelböjda armbågar används för att sammanfoga rör i ett hörn eller längs skarven mellan vägg och tak. Korta längder av ledningar som kallas nipplar kan användas för att förlänga en längd av ledning för att nå en kopplingsdosa eller fixtur.

En fördel med att använda elektriska ledningar är den höga skyddsnivån den ger elektriska ledningar. Ledningar är skyddade från fukt, kemikalier och till och med skadedjur som kan tugga igenom ledningarna och orsaka brist. Conduit gör det också enkelt att lägga till eller ta bort ledningar vid ett senare tillfälle, med minimal skada på de omgivande ytorna.

Köpare bör också vara medvetna om de potentiella begränsningarna och nackdelarna med att använda elektriska ledningar istället för att bara dra exponerade ledningar. Stel ledning kan vara svår att böja, vilket gör det svårt och tidskrävande att installera dessa ledningar i vissa områden. Elektriska ledningar kan också lägga till kostnaden för ett projekt, och anses allmänt vara för dyrt i många bostadsmiljöer. Slutligen kan röret störa trådens naturliga förmåga att avleda värme. Detta gör det viktigt för installatörer att använda rörledningar noggrant baserat på lokala föreskrifter och industristandarder för att minimera risken för överhettning eller bränder.