Vad är det maximala Stafford-lånet?

Mottagare av federala Stafford-lån är föremål för utlåningsgränser. Gränserna varierar beroende på studentstatus, terminalexamen och i vissa fall vad studenten studerar. De justeras också periodiskt för inflation och stigande utbildningskostnader. Den maximala Stafford-låneinformationen nedan är aktuell från och med 2009; studenter kanske vill kontakta Department of Education eller deras ekonomiska stödkontor för att bekräfta dessa gränser.

För studenter som anses beroende är det maximala Stafford-lånebeloppet under det första året $5,000 3,500 amerikanska dollar (USD), varav upp till $6,500 4,500 USD kan subventioneras. Under det andra året går gränsen upp till 7,500 5,500 USD, varav 31,000 23,000 USD kan subventioneras. Under det tredje året och uppåt kan studenter låna upp till $XNUMX XNUMX USD, med en subventionerad lånegräns på $XNUMX XNUMX. Livstidslånegränsen för beroende studenter är XNUMX XNUMX USD, varav XNUMX XNUMX USD kan subventioneras.

Oberoende studenter har ett maximalt Stafford-lån på 9,500 3,500 USD under det första året, varav 10,500 4,500 USD kan subventioneras. Gränsen ökar under det andra året till 12,500 5,500 USD, med upp till 57,500 23,000 USD subventionerade och under det tredje året till XNUMX XNUMX USD med XNUMX XNUMX USD subventionerade. Det maximala Stafford-lånet för oberoende studenter är XNUMX XNUMX USD, varav XNUMX XNUMX USD får subventioneras.

Forskarstuderande och professionella studenter får ett större maximalt Stafford-lån, med tanke på att de tillbringar mer tid i skolan och att skolan kan vara mycket dyr. De kan låna upp till 20,500 8,500 USD årligen, med upp till 40,500 8,500 USD i form av subventionerade lån, såvida de inte går på medicinsk skola, i vilket fall de får 138,000 65,000 USD årligen, med en gräns på 224,000 65,000 USD i subventionerade lån. Livstidstaket för doktorander och yrkesstudenter är XNUMX XNUMX USD med XNUMX XNUMX USD subventionerade, medan personer inom läkarkåren kan ta upp till XNUMX XNUMX USD i Stafford-lån, med maximalt XNUMX XNUMX USD av det beloppet i subventionerade lån.

Studenter som är oroliga för att de maximala Stafford-lånegränserna inte kommer att tillåta dem att finansiera sin utbildning kan utforska andra typer av utbildningslån. Studenter bör också vara medvetna om att deras ekonomiska stödkontor kanske inte rekommenderar att låna hela det belopp som en student får under maxbeloppet. Detta beror delvis på oro för att en student kan nå livstidsgränsen innan han tar examen, och på att finansiellt biståndskontor är bekymrade över återbetalningsbördan; att skriva på ett skuldebrev för ett lån på 12,500 XNUMX $ för ett år i skolan kan tyckas ganska abstrakt för studenter, till exempel, tills de börjar få räkningarna efter examen.

Studenter som har svårt att betala tillbaka sina lån har en rad alternativ, bland annat en förhandling om sänkta betalningar och ett tillfälligt betalningsinställelse på grund av svårigheter. Stafford Lånförlåtelse är också ett alternativ för personer inom vissa yrken.