Vad är den förgyllda åldern?

The Gilded Age hänvisar till en kort tid i amerikansk historia efter inbördeskrigets restaurering. Under denna tid upplevde USA en befolknings- och ekonomisk boom, vilket ledde till att det skapades en otroligt rik överklass. Eran varade bara några korta år, från 1877-1893, innan marknadskraschen 1893 ledde till en allvarlig depression i hela landet.

Med framgången med västerländsk expansion, guldrushen i Kalifornien och den otroliga tillgången på naturresurser i västra Nordamerika ledde efterfrågan på järnvägar vägen under stora delar av den förgyllda tidsåldern. Förbättrad teknik i fabriker och gruvdrift ledde också till otroliga vinster för de visionära ägarna av de stora företagen. Överklassen rullade plötsligt in pengar, och en elitistisk kultur började utvecklas kring dyra smaker och ägodelar.

Mark Twain födde termen genom att parafrasera Shakespeare i King John, som säger att ”att måla liljan är slösaktigt och löjligt överskott.” Termen menades ironiskt och använde titeln på en bok humoristen skrev med Charles Dudley Warner, The Gilded Age: A Tale of Today. Begreppets ironi kom också att symbolisera kontrasten mellan den bortskämda överklassen och den allt fattigare invandrar- och arbetarklassen.

Sammanfallande med denna era av rikedom och materialism var en befolkningsexplosion i USA, då vågor av invandrare sökte frihet och ett bättre liv i Amerika. På ett decennium kom nästan 140,000 1840 kinesiska immigranter in i landet, de flesta för att arbeta på de västerländska järnvägarna. Sedan potatissvälten på 1890-talet hade irländska invandrare börjat anlända i massor för att fly den svältande landsbygden i sitt hemland, en trend som fortsatte under hela epoken. År 190,000 visade en folkräkning XNUMX XNUMX irländskfödda invandrare bara i New York City.

Invandrare sågs ofta ner på av amerikanskfödda medborgare och förvisades till dåliga jobb, låga löner och usla levnadsvillkor. Explosionen av befolkningen ledde till allvarlig bostadsbrist, vilket ledde till att många bodde i dåligt byggda hyreshus, med stora risker för brand och andra katastrofer. Ironin i The Gilded Age är metaforisk: ett tunt täcke av falskt guld över en smutsig och fruktansvärd situation.

Statlig korruption var ett annat inslag i denna dynamiska era i amerikansk historia. Efter mordet på den idealistiske presidenten Lincoln tog begreppet moral i regeringen en kraftig nedåtgående vändning. Den berömda William ”Boss” Tweed använde sin politiska makt för att lura staten New York på miljontals dollar för att berika sig själv och sina politiska partners. Även i Vita huset, under president Ulysses S. Grant, verkade skandal efter skandal skaka Washington och chocka världen.
Eran var en komplicerad tid, som kom tillbaka i balans endast genom en plötslig och extrem ekonomisk depression. Ur ett historiskt perspektiv hindrade paniken 1893 och depressionen som följde Amerika från att skapa en sann aristokratisk klass och falla i de lägen som hade övertygat Amerika att avstå från Storbritannien i första hand. The Gilded Age etablerade en ganska olycklig amerikansk kulturell verklighet, att rikedom är makt och är tänkt att berika ägarna snarare än samhället.