Vad är den bysantinska katolska kyrkan?

Den bysantinska katolska kyrkan är en del av den större katolska kyrkan. Historiskt sett var den kristna kyrkan uppdelad i två halvor, den västra kyrkan och den östra kyrkan. Politiskt och kulturellt speglade dessa uppdelningar Romarrikets tidiga uppdelningar. Den bysantinska katolska kyrkan är en del av den östortodoxa kyrkan. Bysantinska katoliker består av sju distinkta grupper och följer den katolska ortodoxa kyrkans riter, eller religiösa sedvänjor.

Som medborgare styrdes bysantinska katoliker av de på varandra följande kejsarna i det östra romerska riket. Andligt sett styrs de av sin patriark som sitter i Konstantinopel. Patriarken är en far till kyrkan och en av dess erkända andliga auktoriteter. Påven är hedrad som Roms patriark, en lika men inte överlägsen den katolska kyrkans andra patriarker.

Historiskt sett var den västerländska kyrkan centrerad på Rom, både i språk och kultur. Latin var språket för liturgisk, eller offentlig, gudstjänst och religiösa ceremonier. Den bysantinska ortodoxa kyrkan var centrerad i Konstantinopel, och grekiska var det liturgiska språket. På grund av sitt stora avstånd från Rom var den bysantinska katolska kyrkan mer påverkad av grekiska, syriska och orientaliska kulturer. Består av sju olika grupper, liturgier utförs på gruppernas medlemmars språk.

Till exempel använder Melkiter som bor i Syrien och Egypten en blandning av arabiska och grekiska liturgiskt. Rumänska bysantinska katoliker, som mestadels bor i Transsylvanien, använder sitt eget språk för alla liturgiska funktioner. Alla sju grupper använder den bysantinska riten, som hänvisar till gudomligt ämbete. Dessa är plikter som utförs för Gud. De inkluderar recitation av vissa böner vid bestämda tider av präster, präster och religiösa. Betydelsen av ortodox är ”rätt troende”, och varje katolsk kristen som följer den bysantinska riten anses vara ortodox.

Den romerske kejsaren Konstantin, som Konstantinopel, nu Istanbul, fick sitt namn efter, hade velat grunda ett ”Nytt Rom”. Ett arv han lämnade efter sig var en schism inom den katolska kyrkan som fortfarande existerar idag. Tidigare påvar kände inte igen patriarken av Konstantinopel. Konstantin var dock väldigt mäktig och lyckades alltid behålla en där. Idag erkänner den bysantinska katolska kyrkan inte påven som den högsta religiösa auktoriteten, utan istället som en patriark av kyrkan bland jämlikar.

Den bysantinska katolska kyrkan, under dess rika och varierande kulturella influenser, växte till att skilja sig mycket från den romersk-katolska kyrkan. Bysantinsk konst blandade kyrkliga och orientaliska influenser för att skapa religiösa mönster som inte setts tidigare. Djur användes symboliskt i religiös konst. Drakar och fåglar med människohuvuden dekorerade målat glas. Bevingade lejon samlade och läste heliga böcker pryder valv och väggar.
Skillnader utvecklades mellan österländska och västerländska kyrkor på religiösa dogmer. En katolsk doktrin är fortfarande konsekvent. Ingen av hälften utgör en kyrka, och var och en är en del av helheten.