Vad är DBT självhjälp?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) självhjälp är en uppsättning coping-färdigheter som utvecklades av Marsha Linehan. Det används oftast för att behandla patienter som har borderline personlighetsstörning, ett tillstånd som kännetecknas av instabila känslor. DBT självhjälp används också för att behandla andra tillstånd, såsom posttraumatisk stressyndrom. Den består av fyra primära färdigheter som är utformade för att hjälpa patienter att hantera plågsamma känslor. Patienter använder DBT självhjälpsfärdigheter i sitt dagliga liv för att ersätta destruktiva beteenden.

Människor som har borderline personlighetsstörning har svårt att hantera plågsamma känslor. De upplever ofta intensiva känslor som leder till destruktiva beteenden som självstympning. Orsaken till borderline personlighetsstörning är okänd. Riskfaktorer inkluderar övergivande i barndomen och ett stört familjeliv.

Den första DBT-självhjälpsfärdigheten som patienter i allmänhet lär sig är mindfulness, vilket är en kärnfärdighet som lär patienter att fokusera och vara medvetna om nuet. Att vara medveten definieras som att se en situation för vad den är utan att kategorisera upplevelsen som bra eller dålig. Mindfulness lär patienter att vara icke-dömande. Bekymrande känslor kan uppstå om en patient ser en situation eller tanke som dålig eller fel. Att ta ett medvetet förhållningssätt främjar acceptans och minskar risken för negativa känslor.

Nödtolerans är en DBT självhjälpsfärdighet som används när en patient inte kan förändra en situation. Patienterna lär sig att acceptera situationen som den är istället för hur de vill att den ska vara. Människor som använder nödtolerans får lära sig att hantera aktiviteter för att förbättra ögonblicket. Att ta ett varmt bad, lyssna på lugnande musik, shoppa och titta på ett roligt tv-program är exempel på nödtoleransaktiviteter.

Känsloreglering är en kritisk DBT-självhjälpsförmåga som används för att förändra plågsamma känslor. Denna färdighetsuppsättning lär patienter att fokusera på de positiva händelserna varje dag. Känsloreglering hjälper patienter att stanna upp och tänka innan de överreagerar på en situation. Patienter lärs ut att göra dagliga aktiviteter som ökar positiva känslor för att minska plågsamma tankar och känslor.

Interpersonell effektivitet är den sista DBT-självhjälpsfärdigheten som patienter lär sig. Patienter som har borderline personlighetsstörning utvecklar ofta tumultartade relationer. Interpersonell effektivitet lär patienter att balansera sina prioriteringar och ta hand om relationer som är viktiga för dem. Patienter lär sig att identifiera kognitiva snedvridningar, som att dra förhastade slutsatser, övergeneralisering och allt-eller-inget-tänkande. Med övning förbättrar patienter hur de hanterar känslor och lär sig att bygga positiva mellanmänskliga relationer.