Vad är Damping off?

Avdämpning är ett tillstånd som ibland uppträder hos plantor, särskilt när plantorna odlas i behållare eller inomhus. Detta tillstånd kännetecknas av plötslig vissning och oförmåga att frodas, med eventuell död hos plantan, och det orsakas av svampinfektion. Det finns ett antal åtgärder som trädgårdsmästare kan vidta för att förhindra avfuktning och för att hantera det om det inträffar. Trädgårdsmästare bör också vara medvetna om att dämpning händer för alla, inklusive proffs, så de bör inte vara för nedslående när det händer.

Vid avfuktning före uppkomsten torkar inte fröet helt efter att det har såtts, och som ett resultat börjar svamp att utvecklas. Fröet kan misslyckas med att gro, eller så kan det gro men producera en svag, sjuklig planta som så småningom dör. Avfuktning kan också inträffa när en planta bryter jorden, i vilket fall det kan orsakas av rotröta eller av svampinfektion runt stjälken. I det här fallet tunnar stammen vanligtvis ut och böjer sig eller går sönder nära jordytan. Små hårliknande strukturer kan också förekomma vid jordytan.

Det bästa sättet att hantera dämpning är att förhindra det. Trädgårdsmästare bör se till att deras trädgårdsskjul hålls rena och sterila, och när de planterar nya frön bör de använda ren jord och steriliserade planteringsbrickor. Jorden ska vara fuktig, men inte helt fuktig, och fröna bör strösslas med friska mellanrum. När frön packas tätt tillsammans, tenderar de att vara mer benägna att ruttna och dämpas av. När fröna har planterats bör de täckas med ett lager av lätt material, och vissa trädgårdsmästare använder ämnen som litet grus eller sand i det allra översta lagret av jorden för att främja dränering.

Det är också viktigt att upprätthålla god cirkulation i områden där plantor sätts igång, eftersom det hjälper fröna att torka ut. Övervattning kan också leda till avfuktning. Försiktig imma är vanligtvis tillräckligt för att uppmuntra groning. Om tecken på dämpning visar sig bör de infekterade plantorna avlägsnas och förstöras, och resten bör isoleras så att infektionen inte sprids om de också blir infekterade.

Vissa människor använder fungicider för att förhindra detta problem i plantor. Även om detta är ett alternativ, måste svampdödande medel användas försiktigt, och ingen produkt kan rikta in sig på alla möjliga svampangripare. Goda trädgårdsodlingsmetoder kan i många fall förhindra dämpning, liksom att hålla ett öga på plantor för att övervaka dem för tecken på ohälsa innan svampinfektioner får en chans att sprida sig.