Vad är CNC-svarvprogrammering?

Computer numerical control (CNC) svarvprogrammering är den process genom vilken en datorstyrd svarv programmeras för att automatisera dess drift. En programmerare matar in instruktioner enligt designparametrar och maskinen följer dessa instruktioner och producerar objektet snabbt och effektivt. CNC-svarvprogrammering har revolutionerat många industrier och tillverkningsoperationer och ger generellt en minskning av kostnaderna samtidigt som produktiviteten ökar jämfört med svarvar som drivs direkt av människor.

En svarv är en maskin som vrider ett stycke material, kallat lager, i höga hastigheter samtidigt som man använder ett brett utbud av skärverktyg för att skapa en önskad form. Svarvar har använts i århundraden för att tillverka alla möjliga saker, från basebollträn till kamaxlar för motorer. En gång var svarvar handmanövrerade, men i början av 20-talet började de första stegen mot att automatisera deras drift med mekaniska system av kammar och mönster som kunde duplicera en del eller produkt från en mall eller prototyp.

Uppfinningen av datorn och sedan mikroprocessorerna ledde till uppfinningen av CNC-svarven. I takt med att mikroprocessorer har blivit billigare och kraftfullare har de gjort det möjligt för svarvar och andra maskiner att billigt och effektivt automatiseras och programmeras. Mycket av detta görs med datorstödd design (CAD) teknologi och resulterar i en hög grad av repeterbar precision i bearbetade delar och produkter. Många komplexa och exakta operationer är möjliga genom CNC-svarvprogrammering som tidigare var omöjliga att utföra under direkt mänsklig drift.

Idag erbjuder många tekniska skolor och universitet kurser eller grader inom CNC-svarvprogrammering. Arbetet hos en CNC-svarvprogrammerare går ofta hand i hand med CAD-design, men dessa jobb kan utföras av olika personer. Delar och produkter designas med en mängd olika sofistikerade designprogram, och specifikationerna matas sedan in av programmeraren i en CNC-svarv. Maskinen utför sedan svarvoperationer enligt dessa instruktioner och skär beståndet till specifikation snabbt och effektivt.

CNC-svarvprogrammering gör det också möjligt för en maskin att snabbt byta från att producera en del eller produkt till en annan. En programmerare kan förse maskinen med många olika uppsättningar specifikationer och växla mellan dem genom att helt enkelt trycka på några knappar. Många av dessa maskiner är av så avancerad design att skärverktygen inte behöver bytas manuellt utan byts automatiskt, av maskinen själv, enligt dess programmerade instruktioner för tillverkning av önskad produkt.