Vad är Circle of Willis?

The Circle of Willis är en ring eller cirkel av artärer som ligger vid basen av hjärnan. Det är också känt under flera andra namn, oftast den cerebrala artärcirkeln och artärcirkeln av Willis. Denna del av hjärnan upptäcktes först av den engelske läkaren Thomas Willis på 17-talet. Cirkeln är viktig för sig själv och hjärnan, eftersom sättet som artärerna är utlagda ger en form av backup om någon av dem blockeras. Om en artär är sammandragen eller blockerad kommer blodflödet från de andra artärerna i cirkeln oftast att räcka för att bevara det nödvändiga flödet till hjärnan och förhindra skador.

När Circle of Willis väl upptäcktes genomfördes år av forskning om dess syfte och funktioner. Det har fastställts att cirkeln ger det nödvändiga blodet och bränslet för alla tankeprocesser och även fysiska processer i hjärnan. Detta mycket effektiva kluster av artärer tillhandahåller i huvudsak allt blod som kommer och går från hjärnan, som den behöver för att överleva och fungera.

Även om man har upptäckt att slingmönstret som artärerna ligger i skapar förstärkning för blodflödet och avsevärt minskar risken för blodtrycksförändringar i hjärnan, är det inte helt ofelbart. Vissa blockeringar orsakade av skräp eller blodproppar eller till och med blödningar kan fortfarande orsaka förödande effekter som stroke. Ibland kan till och med dödsfall inträffa om dessa blockeringar råkar vara tillräckligt stora eller inträffar på bara fel plats.

Många antar att denna struktur kan representeras korrekt av diagrammen som visas i böcker, som är mycket mer komplex till formen än en enkel cirkel. Sanningen är dock att ungefär två tredjedelar av den mänskliga befolkningen inte har en komplett ”cirkel” – de flesta har en eller flera kopplingar som saknas. Inga konkreta bevis stöder att en person med en ofullständig Circle of Willis löper större risk för stroke.

Även om Circle of Willis kanske inte studeras så noggrant som högre funktioner i hjärnan och tanken, är den allmänt accepterad som den viktigaste delen av hjärnan. Utan denna struktur skulle blodet inte flöda ordentligt till hjärnan och dess funktioner skulle vara omöjliga. Det sägs ofta att livet i sig inte ens skulle vara möjligt utan denna vitala struktur för att hålla blodet flödande regelbundet.