Vad är byteskostnader?

Bytekostnader är de kostnader som en kund står inför vid byte av leverantör. Kunden kan vara en konsument eller ett företag som tar emot delar eller tjänster från ett annat företag. Kostnaderna kan innefatta direkta finansiella kostnader och mer allmänna kostnader som tid. Byteskostnader är betydande eftersom de kan innebära att ett företag kan ha högre kostnader än en konkurrent utan att nödvändigtvis förlora affärer.

De mest uppenbara byteskostnaderna är ekonomiska. Dessa kommer vanligtvis i form av straffavgifter för att avsluta ett kontrakt. Ett vanligt exempel är mobiltelefonkunder som har fått subvention från sitt valda nät när de köper en telefon och som i gengäld måste betala en utträdesavgift när de byter nät innan deras minimikontrakt löper ut.

Det finns även praktiska kostnader som kan omvandlas till kontanter. Detta kan inkludera den tid det tar att upprätta ett nytt avtal och lägga tiden på administrationen av att byta leverantör. Denna tid kan omvandlas till en finansiell kostnad genom att titta på de personalkostnader som ett företag ådrar sig vid byte. Vissa byteskostnader är svårare att kvantifiera eftersom de är mer känslobaserade. Detta inkluderar hur många kunder följer en ”bättre fan du vet”-filosofi när de väljer leverantör. Det kan också diskuteras att tröghet och lättja kan bidra till bytekostnader, eftersom människor ofta inte bryr sig om att byta till en ny leverantör även när de vet att det skulle spara pengar.

Bytekostnader spelar en viktig roll i ekonomin. De hjälper till att undergräva en av de mest grundläggande principerna för en marknadsekonomi: att om två leverantörer erbjuder identiska varor eller tjänster kommer kunderna alltid att välja det billigare alternativet. I teorin kan byteskostnaden till och med byggas in i ett företags prissättningsbeslut, vilket innebär att företaget kan hålla priserna på en fast nivå över sina konkurrenter, i vetskap om att de fortfarande kommer att behålla kunden. I praktiken innebär svårigheterna att kvantifiera alla byteskostnader att företag kommer att göra detta genom bedömning eller försök och misstag snarare än exakta beräkningar.

Begreppet byte av kostnader spelar en viktig roll i en teori som utvecklats av ekonomen Michael Porter. Han menar att fem krafter avgör hur konkurrenskraftig en viss marknad är: tillgången på nära alternativ till marknadens produkt, sannolikheten för att nya företag kommer in på marknaden, konsumenternas förhandlingsstyrka, leverantörernas förhandlingsstyrka och den inneboende konkurrenskraften hos marknaden. marknadens företag. Bytekostnader spelar viss roll i alla utom den senare av dessa krafter.