Vad är byggledning?

Byggledning är ett professionellt område som fokuserar på varje del av byggprocessen i varje byggd miljö. Det omfattar vanligtvis kommersiella byggarbetsplatser eller flerbostadsplatser, men vanligtvis inte enfamiljsbyggeplatser. Hanteringen av platsen kan skötas av en huvudentreprenör eller en separat enhet, och personalen eller företaget svarar till utvecklaren och ansvarar för att övervaka varje aspekt av projektet från början till slut.

Många som arbetar inom detta område har en jur.- eller kandidatexamen, men i vissa fall kan en person med många års erfarenhet certifieras som byggledare utan någon högre utbildning. Dessutom kan vissa områden kräva en Masters in Construction Management för vissa projekt. Studieområden inkluderar avancerad matematik, design- och bygglagar, arkitektur, skattning, redovisning och affärer. Byggverksamhet är en av de enskilt största industrierna i USA och utsikterna för karriärer inom området är gynnsamma. Jobbmöjligheter finns både inom den privata sektorn och inom staten.

Under ett typiskt projekt är byggledningspersonal ansvarig för att övervaka varje fas av konstruktionen och lösa eventuella avvikelser i den ursprungliga ritningen och det faktiska genomförandet. De är också ansvariga för kostnaden för ett projekt och måste kontrollera material- och arbetskostnader. De kan arbeta med en eller flera projektledare, arkitekter och platsspecifika föreståndare, ofta i både kontors- och hardhatmiljö samtidigt. Förutom att övervaka de fysiska konstruktionsfaserna av ett projekt, måste byggledningen också vara bekant med design- och bygglagar – såsom OSHA-föreskrifter och byggregler i USA &ndash och fungera som en kontaktpunkt för alla frågor. Lika viktigt är att leverera varje fas i ett projekt inom en given tidsram och budget, ända ner till färdig byggnad eller byggnader.

Byggledningsföretag varierar i storlek, och vissa tillhandahåller sina tjänster uteslutande till mindre huvudentreprenörer. Stora byggföretag anställer i allmänhet sin egen ledningspersonal. Intjäningspotentialen för jobb inom detta område varierar beroende på region, men kan lätt nå sexsiffrigt med erfarenhet och rykte för att effektivt hantera större projekt på flera miljoner dollar.