Vad är Borax?

Termen ”borax” används för att referera både till ett mineral och till en raffinerad förening med många tillämpningar. Mineralet har formen av färglösa till vita mjuka kristaller, som ibland kan vara bruna, gula eller gröna. När den slås mot ett annat material lämnar borax en smulig vit strimma. Ämnet är också känt som natriumtetraborat eller dinatriumtetraborat, och det har varit känt för människor i tusentals år. Mineralet är en kemisk förening av grundämnet bor, och den kemiska formeln är Na2B4O7*10H2O.

Namnet kommer från ett persiskt ord, burak, som användes för att hänvisa till borax och andra boratsalt i Mellanöstern, som plockades upp av romarna och antogs av mellanengelsmännen. Borax och relaterade salter användes för att konservera både mat och mumier, samt för att tillverka keramikglasyrer i Kina och som rengöringsmaterial. I det medeltida Europa användes det som flussmedel vid lödning, för att skura metall innan det svetsades samman. Borax används fortfarande för liknande ändamål idag, även om det är mer raffinerat för renhet.

Även om borax inte är våldsamt giftigt, kan det orsaka hudreaktioner. Förtäring rekommenderas inte heller, eftersom även små mängder inte är fördelaktiga för människors hälsa. Runt om i huset kan den vara användbar för städning, tvättglans och som insektsmedel eller bekämpningsmedel. Borax används också vid tillverkning av brandskyddsmedel, antiseptika och fungicider. I laboratoriet kan föreningen användas som buffert för kemiska reaktioner, eftersom det är en icke-reaktiv bas och kommer att hålla kemiska lösningar stabila.

Naturligt förekommande borax har en hög andel vatten. När vattnet avdunstar blir mineralet vitare och smuligare. Om den får torka, kommer den att förvandlas till tinkalkonit. När den raffineras för användning bryts borax vanligtvis ner och blandas med vatten, tillsammans med en katalysator som får mineralet att lösas upp. Rena kristaller av borax kommer att reformeras och vara redo för förpackning eller vidareförädling med andra kemikalier. Kernite, en annan kemisk förening som innehåller bor, raffineras också till borax.

När det blandas med svavelsyra blir borax borsyra. används i många industriella tillämpningar, inklusive rengöring och konservering. Det används också som ett milt antiseptiskt medel och som en ögonlösning för personer som upplever ögonirritation. Borsyra marknadsförs också som en alternativ insekticid, eftersom den är mer skonsam än vissa kemiska föreningar.