Vad är betydelsen av kundlojalitet och retention?

Vikten av kundlojalitet och bibehållande är dess hjälp med att utveckla en stark kundbas, driva försäljning och minska kostnaderna. Trogna kunder återkommer inte bara för återköp, utan hänvisar även familj, vänner och bekanta. Att ha en stark kundbas gör det möjligt för företag att minska sina marknadsföringskostnader, eftersom det i allmänhet är billigare att investera i program för att behålla kunder än att attrahera nya kunder. Populära metoder för att behålla kunder inkluderar att ta hand om kundklagomål omedelbart, erbjuda belöningsprogram och öppna kommunikationslinjer.

Fördelarna med kundlojalitet och bibehållande inkluderar minskade kostnader och ett starkare varumärke. Kostnaderna minskar eftersom insatser för att behålla kunder i allmänhet är billigare än marknadsföring för att locka nya affärer. Lojala kunder är också mer benägna att hänvisa familj, vänner och bekanta, vilket ytterligare minskar företagets marknadsföringskostnader. När lojala kunder hänvisar andra får verksamheten publicitet och ett starkare varumärke. När kunder känner igen ett varumärke är det mer sannolikt att de köper en produkt av detta varumärke snarare än av ett okänt företag. Oddsen för att göra ett köp från detta märke ökar ytterligare om det rekommenderas av en pålitlig källa.

Upprepa affärer genom kundlojalitet och retention är avgörande för att de flesta företag ska överleva på lång sikt. Genom att ha en stark kundbas kan verksamheten växa exponentiellt istället för att kontinuerligt ersätta dagens kunder med nya kunder imorgon. Om företaget kontinuerligt hittar nya kunder utan att behålla tidigare kunder, kommer det att ha svårt att växa förbi en viss punkt. När verksamheten så småningom uttömt sin förmåga att hitta nya kunder utan att behålla tidigare kunder kan den behöva hitta nya marknader eller investera i att utveckla nya produkter.

Att hålla kunderna lojala kan innebära att lösa kundklagomål i tid, erbjuda ett belöningssystem och hålla kommunikationslinjerna öppna. Att lösa kundklagomål snabbt kan öka tillfredsställelsen avsevärt, vilket resulterar i att dessa kunder blir mer benägna att återvända för upprepade köp. Belöningsprogram som är inriktade på kundlojalitet och retention erbjuder vanligtvis kunder rabatter eller gratis gåvor för kontinuerligt beskydd. Att kommunicera med kunder med hjälp av sociala nätverkssajter, e-post och nyhetsbrev kan hjälpa kunderna att komma ihåg företagets namn när det är dags att göra ett köp.

Kundlojalitets- och retentionsprogram säkerställer att kunderna går nöjda. Mun till mun är den billigaste formen av reklam, vilket minskar ett företags marknadsföringskostnader. I slutändan är det att ha ett positivt rykte med en stark kundbas från hänvisningar som kommer att hjälpa ett företag att stärka sitt varumärke och image.