Vad är atypisk autism?

Atypisk autism är en diagnos som ges till barn som har vissa autistiska symtom men inte uppvisar alla de egenskaper som krävs för en diagnos av autism. Dessa typer av fall, särskilt de mildare formerna, tenderar att diagnostiseras vid en senare ålder än autism. Dessutom, även om dessa individer vanligtvis upplever någon form av funktionsnedsättning, är deras övergripande livsfärdigheter ofta mer utvecklade än personer som helt uppfyller de diagnostiska kriterierna för autism.

Det finns ingen fastställd orsak till autism och atypisk autism. Människor som är nära släkt med drabbade individer har en högre incidens än förväntat av dessa störningar. Detta tyder på en genetisk grund, men det finns helt klart andra faktorer som spelar in. Även om det finns gott om teorier om miljöorsaker till autism, såsom barnvacciner och toxiner som bekämpningsmedel, finns det få hårda vetenskapliga bevis för någon av dessa faktorer.

Diagnosen atypisk autism är ett annat namn för Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS). På grund av den starka överlappningen av denna sjukdoms symtom med autism, kallas den dock vanligen för atypisk autism snarare än PDD-NOS. Även om symtomen och svårighetsgraden av atypisk autism kan variera mycket från person till person, finns det vanligtvis några gemensamma drag.

Ett vanligt drag är nedsatt förmåga att interagera med andra socialt. Vissa personer med denna störning kan ha lite eller inget intresse av att umgås och kanske inte ens försöker kommunicera med andra människor. Andra kanske önskar social interaktion, men vet inte hur de ska kommunicera effektivt.

Personer med denna störning har ofta svårt att förstå icke-verbala ledtrådar eller språk som inte är menade att tas bokstavligt. De vet ofta inte hur de ska reagera på ett lämpligt sätt på andra människors känslor. Dessa faktorer leder ofta till obekväma sociala interaktioner, och förstärker därför tendensen hos personer med atypisk autism att föredra ensamhet.

Ett annat vanligt drag hos personer med atypisk autism är problem med språkutvecklingen. De har vanligtvis begränsad tal och kan ha ett mycket mindre ordförråd än andra barn i samma åldersgrupp. Ibland kommer ett barn att börja visa normal språkutveckling som plötsligt börjar försämras.
Andra möjliga symtom på denna störning inkluderar behovet av att hålla ett strikt schema och möjliga utbrott om detta schema inte hålls. Personer med denna störning kan ha ovanliga reaktioner på vissa färger, ljud eller lukter på grund av svårigheter att hantera sensorisk information. De kan ha en stark preferens för en specifik typ av färg eller mat och har ofta svårt att hantera någon variation från detta.

Vissa personer med denna störning har milda symtom och kan leva ett relativt normalt liv. Dessa individer brukar kallas ”högt fungerande”. Andra kan vara ganska handikappade och ha svårt med vardagliga funktioner och kan behöva bo antingen hos en familjemedlem eller på en vårdinrättning. Även om det inte finns något känt botemedel mot autism eller atypisk autism, har individuell eller gruppbeteendeterapi ofta en positiv effekt på symtomen.