Vad är aluminiumsvetsning?

Aluminiumsvetsning är processen att smälta samman två stycken aluminium med hög värme. Denna process anses vara en av de svåraste svetsarna att göra på grund av metallens fysiska faktorer. Ett av de viktigaste stegen för att skapa denna svets är korrekt rengöring och även korrekt användning av svetsutrustningen. Svetsutrustningen utgör dock ett allvarligt säkerhetshot för användarna.

Processen med aluminiumsvetsning utförs traditionellt med en TIG-svetsare som använder en separat trådrulle för att skapa svetsen, vilket i huvudsak löder samman tråden och metallerna. En svetsare arbetar genom att mata argongas från en tank till en svetspistol. Gasen antänds i slutet av pistolen och skapar en intensivt het låga, med en tillräckligt hög temperatur för att smälta metall. Aluminiumdelar smälts samman när tråden placeras där svetsningen ska ske och brännaren appliceras. Två stycken aluminium svetsas när den smälta tråden fungerar som ett lim för att smälta samman dem.

Aluminiumsvetsning är i teorin enkel att utföra, men fysiska faktorer hos metallen gör detta till en utmaning för även erfarna svetsare. Aluminium har en hög konduktivitetstemperatur och en låg smältpunkt. Dessa två faktorer gör det svårt att hitta rätt svetsbrännartemperatur och nödvändig svetshastighet. Ofta krävs det mycket övning med skrot innan man verkligen får en känsla för denna teknik.

En förbisedd del av framgångsrik aluminiumsvetsning är korrekt rengöring. Även nyinköpt aluminium som verkar fläckfritt är smutsigt med aluminiumoxid och kommer att hindra svetsprocessen genom att skapa pooler och bunta ihop tråd. Att ta bort aluminiumoxid är en enkel process som kräver en borste av rostfritt stål, lösningsmedel och etsningslösning. Att hälla vätskan över metallen och försiktigt skrapa med borsten hjälper till att säkerställa en jämn svets.

Säkerhet är en annan förbisedd del av aluminiumsvetsning. De flesta svetsare använder en svetsmask och handskar, med vetskapen om att hantering av gnistor och het metall kan resultera i kraftiga brännskador. Långa ärmar är en annan viktig faktor. TIG-svetsmaskinen avger den högsta mängden UV-strålar av någon svetsutrustning och kan resultera i allvarliga brännskador när huden inte är skyddad.