Vad är aktivt brandskydd?

Aktivt brandskydd är processen att skydda en byggnad eller struktur från brand med metoder som använder verkan av rörliga delar. Dessa system kan vara automatiska eller manövreras manuellt, men de kräver någon form av åtgärd för att fungera. Ett par exempel på aktivt brandskydd skulle vara att bygga sprinklersystem och brandlarmsystem. Dessa system är en extremt viktig del av att skydda egendom och livet för människorna inom dem.

En viktig faktor som aktiva brandskyddssystem delar är att de involverar åtgärder av något slag. Några exempel på dessa åtgärder inkluderar att bromsa brandförloppet, släcka elden eller meddela brand- och rökförhållanden. Detta till skillnad från passivt brandskydd, som använder saker som bromsar eller innehåller brand, som branddörrar, brandväggar eller brandhämmande material, men som inte släcker branden eller vidtar någon typ av åtgärd. Tillsammans kan både aktiva och passiva brandskyddssystem kontrollera brand och skydda liv.

En vanlig komponent i ett aktivt brandskyddssystem är ett automatiskt sprinklersystem. Den mest populära typen av sprinklersystem använder vatten för att släcka eller bromsa en brand. När värme byggs upp i brandområdet gör det att en del av sprinklerhuvudet smälter eller går sönder, vilket släpper ut vatten från sprinklerhuvudet. Vanligtvis aktiveras endast sprinklerhuvudet eller sprinklerhuvudena närmast brandområdet.

Vatten är inte alltid det bästa valet för att bekämpa en brand. Vissa material brinner till exempel med så mycket värme att vatten blir till ånga istället för att släcka elden. Andra typer av aktiva brandskyddssystem som kan hjälpa till att släcka en brand är skum- och kemikaliesystem, som använder andra ämnen än vatten för att kontrollera en brand. Dessa typer av system kommer sannolikt att användas på platser där vatten inte är det bästa valet för att bekämpa en brand, till exempel vissa typer av fabriker eller lager som har stora mängder ämnen som inte lätt kan släckas med vatten när de brinner.

Aktivt brandskydd omfattar även användning av larm- och detekteringssystem. Dessa är mycket viktiga för att skydda liv och för att säkerställa en snabb brandkårsinsats. I den mest grundläggande formen kan detektionssystem bestå av enheter placerade i en byggnad som upptäcker rök och värme från en brand. Dessa detektorer är extremt känsliga och kan varsla de boende i en byggnad om fara med gott om tid att ta sig ut ur byggnaden och kalla på hjälp. Mer involverade system kan också meddela brandkåren automatiskt, vilket är användbart eftersom byggnader inte alltid är upptagna.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att aktivt brandskydd även kan innefatta manuella system som kräver mänsklig drift. Ett exempel på detta är användningen av brandsläckare för att släcka en mindre brand. Ett annat viktigt exempel är användningen av brandposter eller vattenståndsrör, tillsammans med brandslangar som drivs av utbildade brandmän för att helt släcka en brand.